SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB's miljøpolitik har opnået endnu en EMAS-certificering

3. august 2012

Den Europæiske Centralbank (ECB), der blev miljøcertificeret første gang i 2010, opnåede for nylig endnu en miljøcertificering i overensstemmelse med miljøledelsesstandarden ISO 14001 og EU's miljøledelsesordning EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Dette er en anerkendelse af den vilje, som ECB gennem længere tid har vist til løbende at forbedre sine miljøresultater, bl.a. ved at minimere ECB's miljøfodaftryk og CO2-emissioner.

ECB vedtog første gang en miljøpolitik i 2007 og for at sikre, at målene med den blev nået, indførtes miljøledelsessystemet EMS, der er i overensstemmelse med ISO 14001-standarden og EMAS, og som dækker alle aktiviteter i ECB's bygninger. ECB har netop offentliggjort den anden opdatering af sin miljøredegørelse. Heri beskrives de senere års miljøreresultater, miljøaspekter, målsætninger og mål samt miljøforanstaltninger, som vil blive sat i værk inden for rammerne af det næste miljøprogram.

Miljøresultalter

I løbet af det sidste år har ECB endvidere opnået anerkendelse for sin indsats for at reducere miljøfodaftrykket og sin vilje til også at tackle udfordringer, som ikke har med den finansielle krise at gøre. Det vigtigste resultat, der er opnået med EMS, er den positive udvikling i miljøpræstationen. ECB's CO2-fodaftryk i 2011 er beregnet til ca. 9.000 ton CO2-emissioner, hvilket er et fald på ca. 30 pct. i forhold til 2009.

Det skal endvidere nævnes, at der nu anvendes vedvarende energi i alle ECB's bygninger og på byggepladsen, hvor ECB's nye bygning opføres, at der internt i ECB næsten udelukkende anvendes genbrugspapir (til kopiering og udskrivning) med det tyske miljømærke "Der Blaue Engel", og at Deutsche Bahns firmaprogram benyttes til at sikre CO2-frie togrejser.

Det er ECB's hensigt at opnå endnu bedre miljøresultater i 2013. Der vil i denne forbindelse blive sat fokus på at opnå en øget bevidsthed og vilje blandt de ansatte til at fremme ECB’s mål om at nedbringe det samlede CO2-fodaftryk med yderligere 10 pct. Nærmere oplysninger om ECB's miljøindsats og -planer findes i vedhæftede link til 2012-opdateringen af ECB's miljøredegørelse (på engelsk).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt