Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB:s miljöpolicy tilldelas återigen EMAS-certifikat

3 augusti 2012

ECB miljöcertifierades första gången 2010 och har nyligen åter tilldelats ett miljöcertifikat i enlighet med ISO 14001-standarden och EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). Detta är ett erkännande av ECB:s långsiktiga åtagande att kontinuerligt förbättra sina miljöinsatser, särskilt genom att minska det ekologiska fotavtrycket och koldioxidutsläppen.

ECB antog sin första miljöpolicy 2007 och för att säkra att målen uppnås har ECB infört ett miljöförvaltningssystem, i enlighet med ISO 14001-standarden och EMAS, som omfattar all verksamhet i dess lokaler. ECB offentliggör nu den andra uppdateringen av sin miljöredovisning. I redovisningen förklaras de miljöresultat som uppnåtts de senaste åren samt även miljöaspekter, målsättningar och åtgärder som ska vidtas inom ramen för nästa miljöprogram.

Miljöresultat

Det senaste året har ytterligare ett resultat uppnåtts i och med erkännandet av ECB:s ansträngningar att minska sitt fotavtryck i miljön och dess vilja att även anta andra utmaningar än de som har med finanskrisen att göra. Det viktigaste resultatet av miljöförvaltningssystemet har varit den positiva trenden när det gäller miljöinsatserna. ECB:s kolavtryck 2011 beräknades till cirka 9 000 ton koldioxidutsläpp, vilket är en minskning med cirka 30 procent jämfört med 2009.

Andra miljöresultat är övergången till förnybar energi för alla ECB-lokaler och för uppförandet av ECB:s nya huvudkontor, det faktum att nästan 100 procent av allt papper som ECB använder internt (för kopiering och utskrift) är “Blå Ängel”-märkt returpapper samt utnyttjandet av Deutsche Bahns program för affärsresor per tåg utan koldioxidutsläpp.

ECB har för avsikt att ytterligare förbättra sina miljöresultat till 2013. Man ska inrikta sig på att öka personalens medvetenhet och på att arbeta mot målet att minska ECB:s totala kolavtryck med ytterligare 10 procent. Mer information om ECB:s miljöinsatser och miljöplaner går att ladda ned via den bifogade länken till 2012 års uppdatering av ECB:s miljöredovisning (finns endast på engelska).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media