Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP keskkonnapoliitikat tunnustati taas EMASi sertifikaadiga

3. august 2012

EKP keskkonnapoliitika pälvis hiljuti taas keskkonnasertifikaadi kooskõlas standardiga ISO 14001 ning ELi keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemiga (EMAS). Esmakordselt anti EKP-le keskkonnasertifikaat 2010. aastal. See on tunnustus EKP pikaajalise pühendumuse eest parandada pidevalt oma keskkonnaalast tegevust, minimeerides eelkõige EKP ökoloogilist jalajälge ja süsinikuheidet.

EKP keskkonnapoliitika võeti esmakordselt vastu 2007. aastal. Eesmärkide saavutamise tagamiseks seati sisse keskkonnajuhtimissüsteem, mis vastab standardile ISO 14001 ja EMASi nõuetele ning hõlmab kõiki EKP hoonetes tehtavaid tegevusi. Nüüd avaldab EKP teise ajakohastatud keskkonnaaruande. Aruandes antakse ülevaade keskkonnaalase tegevusega seotud edusammudest viimastel aastatel, keskkonnaaspektidest, -eesmärkidest ja -sihtidest ning järgmise keskkonnaprogrammi raames võetavatest meetmetest.

Keskkonnaalased saavutused

Eelmisel aastal oli EKP taas edukas oma jõupingutustes vähendada EKP ökoloogilist jalajälge ning püüdlustes tegeleda lisaks finantskriisile ka teiste keeruliste ülesannetega. Peamiseks saavutuseks on positiivsed suundumused keskkonnaalases tegevuses. 2011. aastal oli EKP süsinikujalajälg (ligikaudu 9000 tonni) peaaegu 30% väiksem kui 2009. aastal.

Lisaks on kõigis EKP praegustes hoonetes ja ehitatavas uues hoonekompleksis üle mindud taastuvenergia rakendamisele ning EKP töötajad kasutavad trükkimiseks ja koopiate tegemiseks peaaegu 100%liselt taaskasutatud paberit, millele on omistatud ökomärgis „Blue Angel”. EKP liitus ka Saksamaa raudtee-ettevõtte Deutsche Bahni süsinikuvaba reisimist võimaldava programmiga.

EKP püüab oma keskkonnaalast tegevust 2013. aastaks veelgi parandada, keskendudes töötajate teadlikkuse suurendamisele ja vähendades EKP süsinikujalajälge täiendava 10% võrra. EKP keskkonnaalase tegevuse ja -kavade kohta saab lisateavet 2012. aasta ajakohastatud keskkonnaaruandest (ainult inglise keeles).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid