Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

environmentálna politika ECB opäť získala certifikát EMAS

3. augusta 2012

ECB nedávno opäť získala certifikát ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001 a systému Európskej únie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), potom tento certifikát po prvýkrát získala v roku 2010. Udelenie certifikátu je uznaním dlhodobej snahy ECB o nepretržité zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia, predovšetkým minimalizovaním svojho dopadu na životné prostredie a uhlíkových emisií.

ECB zaviedla environmentálnu politiku po prvýkrát v roku 2007 a v záujme dosiahnutia svojich cieľov zaviedla systém environmentálneho riadenia podľa normy ISO 14001 a EMAS, ktorý sa vzťahuje na všetky činnosti prebiehajúce v jej hlavných priestoroch. V súčasnosti zverejňuje druhú aktualizáciu svojho environmentálneho vyhlásenia, v ktorom uvádza výsledky dosiahnuté v oblasti ochrany životného prostredia v posledných rokoch i environmentálne aspekty, ciele a opatrenia pripravované v rámci nasledujúceho environmentálneho programu.

Výsledky v oblasti ochrany životného prostredia

Minulý rok predstavuje ďalší úspech z hľadiska ocenenia snahy ECB o znižovanie jej dopadu na životné prostredie a riešenie otázok presahujúcich rámec úloh vyplývajúcich z finančnej krízy. Hlavným prínosom EMS je pozitívny trend v oblasti ochrany životného prostredia. Produkcia uhlíkových emisií ECB v roku 2011 bola vyčíslená na približne 9 000 ton, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje pokles o 30 %.

K ďalším výsledkom v ochrane životného prostredia patrí: prechod na obnoviteľné energie vo všetkých priestoroch ECB vrátane stavby jej nového sídla, skutočnosť, že takmer 100 % spotreby papiera ECB (na fotokópie a tlač) kryje plne recyklovaný papier so značkou „Blue Angel“, a používanie firemného programu Deutsche Bahn pre cestovanie železničnou dopravou bez uhlíkových emisií.

ECB je odhodlaná svoje výsledky v ochrane životného prostredia ďalej zlepšovať aj v roku 2013. Zameria sa pritom na zvyšovanie povedomia zamestnancov a cieľ znížiť celkové uhlíkové emisie ECB o ďalších 10 %. Viac informácií o opatreniach a plánoch ECB na ochranu životného prostredia je k dispozícii pod odkazom na aktualizované znenie environmentálneho vyhlásenia ECB z roku 2012 (len v angličtine).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá