Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

milieubeleid van de ECB ontvangt opnieuw EMAS-certificering

3 augustus 2012

De ECB heeft, na in 2010 haar eerste milieucertificering te hebben ontvangen, recentelijk opnieuw een milieucertificering gekregen overeenkomstig de ISO 14001-norm en het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) van de EU. Dit vormt een erkenning voor het langetermijnstreven van de ECB om haar milieuprestaties voortdurend te verbeteren, met name door haar ecologische voetafdruk en koolstofemissies zoveel mogelijk terug te dringen.

In 2007 is er voor het eerst bij de ECB een milieubeleid ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen hiervan bereikt worden, heeft de ECB een milieubeheersysteem (Environmental Management System ofwel EMS) overeenkomstig de ISO 14001-norm en het EMAS ingevoerd, dat geldt voor alle activiteiten rondom de kantoorgebouwen van de ECB. De ECB publiceert nu de tweede actualisering van haar milieuverklaring. Hierin worden de geboekte vorderingen uiteengezet in termen van de milieuprestaties die de afgelopen jaren zijn verricht, naast de milieuaspecten, -doelstellingen en -maatregelen die nodig zijn voor het volgende milieuprogramma.

Milieuprestaties

Het afgelopen jaar heeft de ECB opnieuw erkenning gekregen voor haar inspanningen om haar ecologische voetafdruk zo veel mogelijk te beperken en het hoofd te bieden aan uitdagingen anders dan die welke voortkomen uit de financiële crisis. De grootste mijlpaal van het EMS is de positieve trend van de milieuprestaties. In 2011 was de koolstofemissie van de ECB ongeveer 9.000 ton, wat neerkomt op een afname van ongeveer 30% in vergelijking met 2009.

Andere milieuprestaties waren: de overgang op duurzame energie in de huidige kantoorgebouwen en voor het nieuwe hoofdgebouw van de ECB; het feit dat bijna 100% van het door de ECB intern gebruikte papier (om te kopiëren en te printen) volledig is gerecycled, aangeduid met het label “Blue Angel”, en het gebruikmaken van het door de Deutsche Bahn aangeboden programma voor bedrijven om koolstofemissievrij met de trein te reizen.

De ECB streeft ernaar om in 2013 haar milieuprestaties verder te verbeteren. Hierbij zal het aandachtspunt liggen bij vergroting van het begrip onder haar personeel en bij het streven naar een verdere afname van de totale koolstofemissie met 10%. Download voor meer informatie over de milieugerichte acties en plannen van de ECB de bijgevoegde link naar de actualisering van de milieuverklaring van de ECB van 2012 (uitsluitend beschikbaar in het Engels).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media