Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Environmentální politika ECB opět získala certifikát EMAS

3. srpna 2012

Evropské centrální bance (ECB) byl v nedávné době opět udělen certifikát ochrany životního prostředí podle normy ISO14001 a systému Evropské unie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), přičemž poprvé tento certifikát získala v roce 2010. Je to důkazem dlouhodobé snahy ECB o neustálé zlepšování výsledků v oblasti ochrany životního prostředí, a to především minimalizováním dopadu na životní prostředí a uhlíkových emisí.

ECB přijala environmentální politiku poprvé v roce 2007 a v zájmu splnění svých cílů zavedla systém environmentálního řízení (EMS) podle normy ISO 14001 a EMAS, který se vztahuje na všechny činnosti probíhající v jejích prostorách. ECB v současnosti zveřejňuje druhou aktualizaci svého environmentálního prohlášení, v němž uvádí výsledky dosažené v oblasti ochrany životního prostředí v posledních letech i ekologické aspekty, cíle a opatření připravované v rámci následujícího environmentálního programu.

Výsledky v oblasti ochrany životního prostředí

Loňský rok přinesl další úspěch  ve smyslu potvrzení snahy ECB o snižování ekologických dopadů i jejího odhodlání se zabývat také otázkami, které přesahují rámec úkolů souvisejících s finanční krizí. Hlavním výsledkem EMS je pozitivní trend v oblasti ochrany životního prostředí. Uhlíková stopa ECB v roce 2011 byla vypočtena na úrovni 9 000 tun uhlíkových emisí, což představuje oproti roku 2009 pokles o zhruba 30 %.

K dalším výsledkům při ochraně životního prostředí patří: přechod na obnovitelné zdroje energie ve všech prostorách ECB včetně areálu výstavby jejího nového sídla, skutečnost, že téměř 100 % papíru spotřebovaného interně v ECB (na fotokopie a tisk) je plně recyklovaný papír se značkou „Blue Angel“, a využití korporátního programu Deutsche Bahn umožňujícího cestování po železnici bez uhlíkových emisí.

ECB je odhodlána své výsledky v oblasti ochrany životního prostředí do roku 2013 dále zlepšit. Zaměří se na zvyšování informovanosti zaměstnanců a podpoří cíl snížit celkovou uhlíkovou stopu ECB o dalších 10 %. Více informací o činnosti a plánech ECB v této oblasti je k dispozici v aktualizovaném znění environmentálního prohlášení ECB z roku 2012 (viz připojený odkaz; pouze v angličtině).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média