Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Publicering av en rapport om ränteskillnader i monetära finansinstitut mellan länder i euroområdet

20 september 2006

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag rapporten “Differences in MFI interest rates across euro area countries”. Rapporten har sammanställts av en grupp experter från ECB och de nationella centralbankerna i samarbete mellan den penningpolitiska kommittén och statistikkommittén.

Rapporten presenterar den första omfattande utvärderingen av skillnader mellan olika länder för olika typer av in- och utlåningsräntor som monetära finansinstitut erbjuder hushåll och icke-finansiella företag. Trots den anmärkningsvärda konvergens som skett i euroområdet de senaste åren varierar liknande typer av räntor betydligt i olika länder. Flera faktorer har bidragit till denna spridning, ofta samtidigt. En faktor kan vara kvarvarande produktheterogenitet som återspeglar skillnader i nationella affärskonventioner och praxis såväl som rättsliga och skattemässiga arrangemang. Andra faktorer, som skillnader i kreditrisker (inklusive skillnader i praxis när det gäller säkerheter) och marknadsstruktur, kan också bidra. För närvarande är det inte möjligt att särskilja effekterna av alla dessa faktorer.

Genom att offentliggöra detaljerad och omfattande information om monetära finansinstituts genomsnittliga räntor säkerställer rapporten, som publiceras idag, att jämförelser mellan olika länder görs på välgrundad basis. ECB och de nationella centralbankerna kommer också snart att offentliggöra tabeller som ger en översikt över femton typer av genomsnittliga in- och utlåningsräntor i respektive land i euroområdet.

Rapporten kan laddas ned från “Publications” på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu/pub). Tryckta exemplar kan beställas gratis från ECB:s press- och informationsavdelning, se nedan. Efter publicering kommer tabellerna med monetära finansinstituts räntor för varje land att finns under ”Statistics” på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu/stats/money/interest).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media