Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie správy o rozdieloch v úrokových mierach PFI medzi jednotlivými krajinami eurozóny

20. septembra 2006

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila správu „Differences in MFI interest rates across euro area countries“, ktorú vypracovala skupina odborníkov z ECB a národných centrálnych bánk na základe poverenia Výboru pre menovú politiku a Výboru pre štatistiku.

Správa prináša prvé komplexné hodnotenie rozdielov medzi jednotlivými krajinami v rôznych typoch vkladových a úverových úrokových sadzieb, ktoré používajú peňažné finančné inštitúcie (PFI) eurozóny v rámci obchodov s domácnosťami a nefinančnými podnikmi. Napriek tomu, že v eurozóne v tejto oblasti v posledných rokoch došlo k výraznej konvergencii, medzi jednotlivými krajinami eurozóny sú v podobných typoch úrokových mier ešte stále značné rozdiely. Dôvodom je viacero často súčasne pôsobiacich faktorov. Jedným z nich je pravdepodobne pretrvávajúca rôznorodosť ponúkaných produktov, ktorá môže vyplývať z rozdielov v obchodných zvyklostiach a praxi medzi jednotlivými krajinami, rovnako ako z rozdielov v regulačných a fiškálnych opatreniach. Medzi ďalšie možné faktory patrí napríklad odlišná miera úverového rizika (vrátane rozdielov v používaní kolaterálu) a odlišná štruktúra trhu. Účinky všetkých týchto faktorov v súčasnej situácii nie je možné jednoznačne rozlíšiť.

Zverejnením podrobných a ucelených údajov o priemerných úrokových mierach PFI v rámci tejto správy sa ECB snaží zabezpečiť, aby sa porovnania medzi jednotlivými krajinami zakladali na konkrétnych údajoch. ECB a národné centrálne banky začnú tiež onedlho zverejňovať spoločné tabuľky, ktoré budú poskytovať pravidelný prehľad 15 typov priemerných vkladových a úverových úrokových mier v každej krajine eurozóny.

Správa je zverejnená na internetovej stránke ECB v sekcii „Publications“ (http://www.ecb.europa.eu/pub). Tlačenú verziu si môžete zadarmo vyžiadať z tlačového a informačného odboru ECB na doleuvedenej adrese. Tabuľky s údajmi o úrokových mierach PFI v jednotlivých krajinách budú po zverejnení k dispozícii na internetovej stránke ECB v sekcii „Statistics“ (http://www.ecb.europa.eu/stats).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá