Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Avaldati aruanne erinevuste kohta euroala riikide rahaloomeasutuste intressimäärades

20. september 2006

Euroopa Keskpank (EKP) avaldab täna aruande „Erinevused euroala riikide rahaloomeasutuste intressimäärades”. Väljaande koostamisel osalesid EKP ja liikmesriikide keskpankade eksperdid, tegutsedes rahapoliitika komitee ja statistikakomitee ühisel volitusel.

Aruande näol on tegemist esimese laiapõhjalise hinnanguga erinevustele mitmesuguste hoiuse- ja laenuintresside määrades, mille euroala rahaloomeasutused on kehtestanud kodumajapidamistele ning kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvatele ettevõtetele. Vaatamata euroalal viimastel aastatel toimunud märkimisväärsele lähenemisele, kõigub ühte liiki intressimäärade tase riikide lõikes endiselt tugevalt. Seda soodustavad mitmed tegurid, mis paljudel juhtudel toimivad üheaegselt. Üheks neist võib olla toodete püsiv heterogeensus, mis võib kajastada erinevusi riikide äritavades ja -praktikates ning regulatiivses ja maksekorras. Mõju võivad avaldada ka muud tegurid, näiteks krediidiriski (sealhulgas tagatistega seotud tavade) ja turustruktuuri erinevused. Praegu ei ole võimalik kõigi kõnealuste tegurite mõju kindlalt määrata.

Täna avaldatav aruanne, kus tehakse kättesaadavaks üksikasjalik ja ulatuslik teave rahaloomeasutuste keskmiste intressimäärade kohta, püüab tagada, et riikide võrdluse aluseks oleks põhjalik ülevaade vaatlusalustest näitajatest. Lisaks avaldavad EKP ja riikide keskpangad peatselt ühised tabelid, kus antakse ülevaade 15 liiki hoiuse- ja laenuintresside keskmise määra kohta kõigis euroala riikides.

Aruanne on allalaadimiseks kättesaadav EKP kodulehel (http://www.ecb.europa.eu/pub) rubriigis „Publications”. Samuti saab tellida tasuta trükikoopiaid EKP pressi- ja infoosakonnast allpool märgitud aadressil. Eri riikide rahaloomeasutuste intressimäärasid sisaldavad tabelid avaldatakse edaspidi EKP kodulehe rubriigis „Statistics” (http://www.ecb.europa.eu/stats).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid