Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava poročila o razlikah med obrestnimi merami MFI v državah članicah euroobmočja

20. september 2006

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja poročilo z naslovom »Razlike med obrestnimi merami MFI v državah članicah euroobmočja«. Poročilo so skupaj pripravili strokovnjaki nacionalnih centralnih bank euroobmočja in ECB v okviru skupne pristojnosti Odbora za denarno politiko in Odbora za statistiko.

Poročilo predstavlja prvo celovito oceno razlik med državami na področju različnih vrst obrestnih mer za bančne vloge in posojila, ki jih gospodinjstvom in nefinančnim družbam ponujajo in zaračunavajo denarne finančne institucije (MFI) euroobmočja. Kljub izjemni konvergenci, ki je bila v euroobmočju dosežena v zadnjih letih, med sorodnimi obrestnimi merami v posameznih državah še vedno obstajajo precejšnje razlike. K tej razpršitvi prispeva več dejavnikov, ki v mnogih primerih delujejo hkrati. Eden takšnih dejavnikov je še obstoječa raznolikost izdelkov, ki verjetno odraža razlike v poslovnih konvencijah in praksah posameznih držav, pa tudi razlike v njihovih regulativnih in fiskalnih sistemih. Drugi možni dejavniki so razlike v kreditnem tveganju (vključno z razlikami v postopkih zavarovanja poslov) in tržni strukturi. V sedanjih razmerah ni mogoče natančno ločiti učinkov vseh teh dejavnikov.

Namen poročila, ki podrobno in celovito predstavlja povprečne obrestne mere MFI, je omogočiti zanesljive in poučene primerjave med državami. ECB in nacionalne centralne banke bodo kmalu začele objavljati tudi tabele, s katerimi bo mogoče redno spremljati gibanja 15 vrst povprečnih obrestnih mer za vloge in posojila v vsaki od držav članic euroobmočja.

Poročilo je mogoče prenesti z razdelka "Publications" na spletni strani ECB, (http://www.ecb.europa.eu/put), medtem ko tiskano različico lahko brezplačno naročite v oddelku ECB za tisk in informiranje (Press and Information Division) na naslovu, ki je naveden spodaj. Ko bodo na voljo, bodo tabele z obrestnimi merami MFI za posamezne države objavljene v razdelku "Statistics" na spletni strani ECB (http://www.ecb.europa.eu/stats).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije