Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja raportu w sprawie różnic w oprocentowaniu stosowanym przez MIF w krajach strefy euro

20 września 2006 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dzisiaj raport zatytułowany „Differences in MFI interest rates across euro area countries” (Różnice w oprocentowaniu stosowanym przez monetarne instytucje finansowe w krajach strefy euro). Raport został opracowany wspólnie przez ekspertów z krajowych banków centralnych strefy euro oraz Europejskiego Banku Centralnego na zlecenie Komitetu ds. Polityki Pieniężnej i Komitetu ds. Statystyki.

Raport zawiera pierwsze przekrojowe podsumowanie rozbieżności w wysokości różnego rodzaju stóp procentowych ustalanych przez monetarne instytucje finansowe (MIF) w odniesieniu do depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw strefy euro. Mimo znacznego zbliżenia poziomów stóp procentowych w strefie euro w ostatnich latach oprocentowanie podobnych instrumentów w poszczególnych krajach są w dalszym ciągu bardzo różne. Do takiej rozbieżności przyczynia się wiele czynników, nierzadko działających jednocześnie. Jednym z nich może być utrzymująca się niejednorodność produktów, będąca odbiciem rozbieżności w praktykach handlowych, a także w polityce regulacyjnej i fiskalnej poszczególnych krajów. Pewne znaczenie mogą mieć również różnice dotyczące ryzyka kredytowego (w tym różne praktyki zabezpieczania) czy struktury rynku. Obecnie wyodrębnienie skali wpływu poszczególnych czynników nie jest możliwe.

Dzięki udostępnieniu szczegółowych i wyczerpujących danych o średnim oprocentowaniu kredytów i depozytów oferowanych przez MIF publikowany dziś raport umożliwia rzetelne porównywanie sytuacji w poszczególnych krajach. EBC i krajowe banki centralne zaczną wkrótce regularnie publikować zestawienia 15 rodzajów średniego oprocentowania depozytów i kredytów w poszczególnych krajach strefy euro.

Wersja elektroniczna raportu jest dostępna na stronach internetowych EBC w dziale „Publications” (http://www.ecb.europa.eu/pub). Wersję drukowaną raportu udostępnia bezpłatnie Dział Prasy i Informacji EBC (patrz adres poniżej). Zestawienia wysokości stóp procentowych stosowanych przez MIF w poszczególnych krajach będą publikowane na stronach internetowych EBC w dziale „Statistics” (http://www.ecb.europa.eu/stats/money/interest).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami