Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Publicatie van een rapport betreffende verschillen tussen MFI-rentetarieven in de landen van het eurogebied

20 september 2006

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag een rapport getiteld “Differences in MFI interest rates across euro area countries” [“Verschillen tussen MFI-rentetarieven in de landen van het eurogebied”]. Deze publicatie is door een groep deskundigen van de ECB en de nationale centrale banken opgesteld krachtens het gezamenlijke mandaat van het Comité voor het Monetaire Beleid en het Comité Statistieken.

Het rapport presenteert de eerste gedetailleerde beoordeling van de verschillen in alle landen van het eurogebied ten aanzien van uiteenlopende deposito- en beleningsrentetarieven die aan huishoudens en niet-financiële vennootschappen worden betaald en in rekening gebracht door de monetaire financiële instellingen (MFI’s) in het eurogebied. Ondanks de opmerkelijke convergentie die de afgelopen jaren in het eurogebied heeft plaatsgevonden, lopen overeenkomstige rentetypen tussen de verschillende landen nog steeds aanzienlijk uiteen. Verscheidene factoren, die vaak gelijktijdig werkzaam zijn, dragen tot deze verspreiding bij. Een factor zou de blijvende product-heterogeniteit kunnen zijn, die een weerspiegeling zou kunnen vormen van verschillen in nationale commerciële gebruiken en praktijken alsmede in regelgeving en begrotingsarrangementen. Andere factoren, zoals verschillen in kredietrisico (met inbegrip van verschillen in onderpandspraktijken) en marktstructuur, zouden eveneens kunnen bijdragen. Het is op het ogenblik niet mogelijk de effecten van al deze factoren goed van elkaar te onderscheiden.

Door gedetailleerde en uitgebreide gegevens betreffende de gemiddelde MFI-rentetarieven beschikbaar te stellen, beoogt het vandaag gepubliceerde rapport ervoor te zorgen dat vergelijkingen tussen de landen goed-geïnformeerd gemaakt kunnen worden. De ECB en de nationale centrale banken zullen tevens spoedig gemeenschappelijke tabellen gaan publiceren die een regelmatig overzicht zullen geven van vijftien typen gemiddelde deposito- en beleningsrentetarieven in elk land van het eurogebied.

Het rapport kan worden gedownload van het “Publications”-gedeelte van de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu/pub). Gedrukte exemplaren zijn eveneens kosteloos te bestellen bij de Afdeling Pers en Communicatie van de ECB (zie voor het adres hieronder). Wanneer deze eenmaal beschikbaar zijn, zullen de tabellen met de MFI-rentetarieven per land onderdeel vormen van het “Statistics”-gedeelte van de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu/stats).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media