SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Offentliggørelse af en rapport om forskelle i MFI-rentesatser mellem de enkelte eurolande

20. september 2006

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag rapporten "Differences in MFI interest rates across euro area countries". Rapporten er udarbejdet af en gruppe af eksperter fra ECB og de nationale centralbanker i henhold til en opgave defineret af Den Pengepolitiske Komite og Statistikkomiteen i fællesskab.

Rapporten indeholder den første omfattende analyse af nationale forskelle i forskellige typer af rentesatser på ind- og udlån, som de monetære finansielle institutioner (MFIer) i euroområdet tilbyder og opkræver fra husholdninger og ikke-finansielle selskaber. På trods af den bemærkelsesværdige konvergens, som euroområdet har oplevet de senere år, varierer den samme type af rentesatser stadig betydeligt fra land til land. Flere faktorer, som i mange tilfælde optræder samtidigt, bidrager til denne spredning. En sådan faktor kunne være den stadig eksisterende produktheterogenitet, som kan være en afspejling af de forskelle, der er i nationale konventioner og praksis på de forskellige markeder samt på lovgivnings- og skatteområdet. Andre faktorer som fx forskelle i kreditrisiko (herunder forskellig praksis i forbindelse med sikkerhedsstillelse) og markedsstrukturen kan også spille en rolle. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skille effekten af de enkelte faktorer fra hinanden.

Ved at offentliggøre detaljeret og omfattende information om de gennemsnitlige MFI-rentesatser skal rapporten, der offentliggøres i dag, sikre, at sammenligninger mellem de forskellige lande foretages på et velfunderet grundlag. ECB og de nationale centralbanker offentliggør også snart en række ensartede tabeller, der regelmæssigt giver et overblik over 15 forskellige gennemsnitlige rentesatser på ind- og udlån i de enkelte eurolande.

Rapporten kan downloades fra afsnittet "Publications" på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu/pub). En gratis kopi af den trykte udgave kan rekvireres ved henvendelse til ECBs Presse- og Informationsafdeling på nedenstående adresse. Efter at tabellerne med de enkelte landes MFI-rentesatser er offentliggjort, kommer de til at indgå som en del af afsnittet "Statistics" (http://www.ecb.europa.eu/stats) på ECBs websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt