Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Raportti rahalaitosten korkoeroista euroalueen maissa

20.9.2006

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään euroalueen rahalaitosten korkoeroja käsittelevän raportin ”Differences in MFI interest rates across euro area countries”. Raportti on laadittu EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien asiantuntijatyöryhmässä rahapolitiikan komitean ja tilastokomitean toimeksiannosta.

Raportissa esitetään ensimmäinen kattava arvio maiden välisistä eroista euroalueen rahalaitosten kotitalouksille ja yrityksille myöntämien erityyppisten talletusten ja lainojen koroissa. Vaikka korot ovat viime vuosina lähentyneet toisiaan huomattavasti euroalueella, keskenään samantyyppiset korot vaihtelevat yhä merkittävästi maasta toiseen. Hajonta aiheutuu lukuisista, usein samanaikaisesti vaikuttavista tekijöistä. Yksi mahdollinen tekijä on se, että laina- ja talletustuotteissa on yhä maakohtaisia eroja, jotka saattavat johtua kansallisten kaupankäyntitapojen ja -käytäntöjen sekä lainsäädännön ja verotuskohtelun eroista. Myös esimerkiksi luottoriskeillä (vakuuskäytäntöjen erot mukaan luettuina) ja markkinarakenteella saattaa olla vaikutusta. Yksittäisten tekijöiden vaikutusta ei ole toistaiseksi kyetty selvittämään.

Raportissa julkaistaan yksityiskohtaista ja kattavaa tietoa rahalaitosten tyypillisistä koroista. Näin pyritään varmistamaan, että eri maiden tilannetta pystytään vertailemaan riittävien tietojen pohjalta. EKP ja kansalliset keskuspankit ryhtyvät lähiaikoina julkaisemaan myös taulukoita, joissa esitetään säännöllisesti 15 eri laina- ja talletustyypin keskimääräiset korot kussakin euroalueen maassa

Raportti on saatavilla EKP:n verkkosivujen osiossa ”Publications” (http://www.ecb.europa.eu/pub). Painettua versiota voi tilata maksutta EKP:n tiedotusosastolta (osoite alla). Taulukot, jotka sisältävät rahalaitosten korkojen maakohtaisen erittelyn, julkaistaan EKP:n verkkosivujen osiossa ”Statistics” (http://www.ecb.europa.eu/stats).

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle