Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Publicēts ziņojums par MFI procentu likmju atšķirībām euro zonas valstīs

2006. gada 20. septembrī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē ziņojumu "MFI procentu likmju atšķirības euro zonas valstīs". Šī publikācija sagatavota, sadarbojoties euro zonas valstu nacionālo centrālo banku un ECB speciālistu grupai Monetārās politikas komitejas un Statistikas komitejas kopējā vadībā.

Šis ziņojums ir pirmais visaptverošais novērtējums par to, kā dažādās valstīs atšķiras dažādu veidu noguldījumu un kredītu procentu likmes, ko euro zonas monetārās finanšu iestādes (MFI) piedāvā un iekasē no mājsaimniecībām un nefinanšu sabiedrībām. Neraugoties uz ievērojamo konverģenci, kas euro zonā notikusi pēdējos gados, līdzīga veida procentu likmes dažādās valstīs joprojām būtiski atšķiras. Šādu nevienmērību veicina vairāki faktori, kas bieži darbojas vienlaikus. Viens no faktoriem varētu būt joprojām pastāvošais produktu neviendabīgums, kas, iespējams, atspoguļo atšķirīgos valstu komerciālos principus un praksi, kā arī tiesību aktu un fiskālo noteikumu atšķirības. Iespējams, to veicinājuši arī citi faktori, piemēram, kredītriska (ieskaitot dažādo nodrošinājuma praksi) un tirgus struktūras atšķirības. Pašlaik nav iespējams novērst šo faktoru iedarbību.

Darot zināmu detalizētu un vispusīgu informāciju par MFI vidējām procentu likmēm, šodien publiskotā ziņojuma mērķis ir nodrošināt, lai valstu salīdzinājumi būtu labi pamatoti. ECB un nacionālās centrālās bankas tuvākajā laikā sāks publiskot arī kopējās tabulas, kas sniegs regulāru pārskatu par 15 noguldījumu un kredītu vidējo procentu likmju veidiem katrā euro zonas valstī.

Pārskats lejupielādei pieejams ECB interneta lapas (http://www.ecb.europa.eu/pub) sadaļā "Publications". Pārskats pieejams arī drukātā veidā bez maksas ECB Preses un informācijas daļā, nosūtot pieteikumu uz tālāk norādīto adresi. Publiskotās tabulas ar atsevišķu valstu MFI procentu likmēm būs atrodamas ECB interneta lapas (http://www.ecb.europa.eu/stats) sadaļā "Statistics".

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem