Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Zveřejnění zprávy o rozdílech v úrokových sazbách MFI v jednotlivých zemích eurozóny

20. září 2006

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila zprávu s názvem „Differences in MFI interest rates across euro area countries“. Tento dokument připravila skupina odborníků z národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB na základě společného pověření od Výboru pro měnovou politiku a Výboru pro statistiku.

Zpráva obsahuje první komplexní hodnocení rozdílů mezi různými druhy úrokových sazeb pro vklady a úvěry, které v jednotlivých zemích eurozóny nabízejí a účtují měnové finanční instituce (MFI) domácnostem a nefinančním podnikům. I přes značný stupeň konvergence, které bylo v eurozóně v posledních letech dosaženo, se obdobné druhy úrokových sazeb v jednotlivých zemích dosud značně liší. K těmto rozdílům přispívá několik faktorů, které v mnoha případech působí souběžně. Jedním z nich je pravděpodobně pokračující různorodost produktů, která může odrážet rozdíly v obchodních zvyklostech a praxi v jednotlivých zemích i vliv regulačních a fiskálních opatření. Mezi další možné faktory patří například rozdíly v úvěrových rizicích (včetně rozdílů v zajištění) a ve struktuře trhu. Za stávající situace však není možné jednoznačně určit vliv všech těchto faktorů.

Zveřejněním podrobných a ucelených údajů o průměrných úrokových sazbách MFI se tato zpráva snaží zajistit, aby se při srovnávání mezi jednotlivými zeměmi vycházelo z dostatku informací. ECB a národní centrální banky také v nejbližší době začnou zveřejňovat společné tabulky obsahující pravidelný přehled 15 druhů průměrných úrokových sazeb z vkladů a úvěrů v jednotlivých zemích eurozóny.

Zpráva je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ECB v části „Publications“. (http://www.ecb.europa.eu/pub). Tištěnou verzi lze získat také bezplatně od Tiskového a informačního odboru ECB na níže uvedené adrese. Tabulky s úrokovými sazbami MFI v jednotlivých zemích budou začleněny do části „Statistics“ na internetových stránkách ECB (http://www.ecb.europa.eu/stats).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média