Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Цифрово евро: да чуем гражданите

Цифровото евро може да има успех само ако отговаря на нуждите на европейските граждани

Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет

От 12 октомври 2020 г. до 12 януари 2021 г. проведохме публична консултация, чрез която събрахме мнения за ползите и трудностите, свързани с емитирането на цифрово евро, и за евентуалните му характеристики.

Освен това от октомври до декември 2021 г. проведохме фокусни групи във всички държави от еврозоната, за да получим мненията на различни целеви групи относно навиците им по отношение на плащанията.

Решени сме да привлечем обществеността за участие в разработването на цифровото евро. Тези резултати ще бъдат използвани в сегашния проучвателен етап, който се очаква да приключи през октомври 2023 г.

Страница за цифровото евро

Прочетете последните ни доклади

Проучване на нови цифрови методи за плащане

Хората искат удобни, бързи и лесни платежни решения, при които е защитена безопасността и сигурността на данните им. Това е една от констатациите на организираната от нас фокусна група във всички държави от еврозоната, чиято цел беше да се опознаят навиците и нагласите на гражданите по отношение на цифровите плащания.

Доклад за фокусната група

Доклад за публичната консултация

Запознайте се подробно с доклада за публичната консултация относно цифрово евро. Коментарите са важна основа за оценката, която Евросистемата извършва в момента, и за предстоящите решения за евентуалното въвеждане на цифрово евро.

Прочетете доклада

Мнения на авторите на коментари в публичната консултация – 2021 г.

Важни са неприкосновеността на личния живот, сигурността и възможността да се извършват плащания навсякъде в еврозоната

И гражданите, и професионалистите смятат неприкосновеността на личния живот за най-важната характеристика на евентуално цифрово евро. То трябва също да бъде сигурно и да се използва евтино и лесно навсякъде в еврозоната.

Повече информация
Важна е интеграцията със съществуващите варианти за плащания

Лицензираните посредници би трябвало да участват в предоставянето на услуги в цифрово евро. Те биха били най-подходящи доставчици на иновативни и ефективни услуги, като ги интегрират в съществуващите банкови и платежни системи.

Повече информация
Карти, електронни портфейли и смартфони биха могли да включват функции, наподобяващи пари в брой

Всички налични в момента хардуерни и софтуерни решения биха могли да бъдат адаптирани за употребата на цифрово евро и плащанията да станат подобни на касовите, стига да се запази тяхната сигурност и безопасност.

Повече информация
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Доклад за предпочитанията в плащанията

Прессъобщение

Намерете отговори на въпросите си

Често задавани въпроси за цифровото евро