Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Digital euro – lyssna på allmänheten

En digital euro kan bara bli framgångsrik om den blir vad européerna behöver

Direktionsledamot Fabio Panetta

Under perioden 12 oktober 2020–12 januari 2021 höll vi ett offentligt samråd för att få in synpunkter om fördelar och utmaningar med utgivning av en digital euro och hur en sådan skulle kunna se ut.

Från oktober till december 2021 genomförde vi också fokusgrupper i alla euroländer för att få in synpunkter från olika målgrupper om deras betalningsvanor.

Vi vill involvera allmänheten i arbetet med att utveckla en digital euro. Resultaten utgör underlag för den pågående undersökningsfasen om en digital euro som förväntas vara avslutad i oktober 2023.

Om den digitala euron

Läs våra senaste rapporter

Undersökning om nya digitala betalsätt

Människor vill ha smidiga, snabba och lättanvända betallösningar där deras data är säkra och skyddade. Detta är några av resultaten från arbetet i de fokusgrupper som vi lät utföra i samtliga euroländer för att få en bild av invånarnas betalningsvanor och syn på digitala betalningar.

Rapport om fokusgrupper

Rapport om offentligt samråd

Titta på rapporten i detalj. Svaren är viktiga för Eurosystemets pågående utvärdering och för kommande beslut om en eventuell digital euro.

Läs rapporten

Synpunkter från det offentliga samrådet – 2021

Viktigt är integritet, säkerhet och möjligheten att betala inom hela euroområdet

Den viktigaste egenskapen för en digital euro bedöms vara integritet. Detta understryks av både privatpersoner och branschföreträdare. En digital euro bör även vara säker, billig och enkel att använda i hela euroområdet.

Mer
Den ska kunna integreras i befintliga betalningslösningar

Auktoriserade mellanhänder bör spela en roll i tillhandahållandet av digitala eurotjänster. De vore bäst lämpade att tillhandahålla innovativa och effektiva tjänster samt att integrera dem i befintliga bank- och betalningssystem.

Mer
Kort, plånböcker och smarttelefoner skulle kunna tillhandahålla kontantliknande funktioner

Alla befintliga hård- och mjukvarulösningar skulle kunna anpassas till en digital euro och tillhandahålla betalningar som liknar kontanttransaktioner så länge detta sker på ett säkert och tryggt sätt.

Mer
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Rapport om betalningsvanor

Pressmeddelande

Få svar på alla dina frågor

Vanliga frågor om en digital euro