Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Digitaalne euro: laiema üldsuse arvamuste kuulamine

„Digitaalne euro saab olla edukas vaid juhul, kui see vastab Euroopa kodanike vajadustele.”

EKP juhatuse liige Fabio Panetta

12. oktoobrist 2020 kuni 12. jaanuarini 2021 toimus avalik konsultatsioon, et saada tagasisidet digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevate hüvede ja probleemide ning digitaalse euro võimalike funktsioonide kohta.

Peale selle korraldasime 2021. aasta oktoobrist kuni detsembrini kõigi euroala riikide fookusrühmade seas küsitluse, et koguda arvamusi eri sihtrühmade makseharjumuste kohta.

Oleme seadnud eesmärgiks võtta digitaalse euro väljatöötamisel arvesse üldsuse arvamust. Konsultatsiooni ja küsitluse tulemusi kasutame digitaalse euro käimasolevas uurimisetapis, mis lõpeb kavakohaselt 2023. aasta oktoobris.

Digitaalne euro

Loe viimaseid aruandeid

Uuring uute digitaalsete makseviiside kohta

Makselahendused peavad olema mugavad, kiired ja hõlpsalt kasutatavad ning tagama andmete turvalisuse. Need on mõned näited arvamustest, mis esitati euroala riikide fookusrühmade küsitluses. Selle eesmärk oli mõista elanike harjumusi ja hoiakuid seoses digitaalsete maksetega.

Fookusrühmade aruanne

Avaliku konsultatsiooni aruanne

Tutvu lähemalt digitaalset eurot käsitleva avaliku konsultatsiooni aruandega. Vastused annavad väärtusliku panuse eurosüsteemi käimasolevatesse hindamistesse ja tulevastesse otsustesse digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtu kohta.

Loe aruannet

Avalikus konsultatsioonis osalenud vastajate seisukohad – 2021

Olulised on privaatsus, turvalisus ja kasutatavus kogu euroalal

Nii konsultatsioonis osalenud kodanikud kui ka spetsialistid peavad digitaalse euro kõige olulisemaks omaduseks privaatsust. Ühtlasi peaks digitaalne euro olema turvaline, soodne ja hõlpsalt kasutatav kogu euroalal.

Vaata lähemalt
Tähtis on integreeritus olemasolevatesse makselahendustesse

Tegevusluba omavad vahendajad peaksid täitma oma osa digitaalse euro teenuste osutamisel. Neil on sobivaimad võimalused pakkuda uuenduslikke ja tõhusaid teenuseid, integreerides need olemasolevatesse panga- ja maksesüsteemidesse.

Vaata lähemalt
Kaartide, digirahakottide ja nutitelefonide kasutamine võiks pakkuda sularahalaadseid omadusi

Kõiki praegu kättesaadavaid riist- ja tarkvaralahendusi saaks kohandada digitaalse euro kasutamiseks ja sularahatehingutega sarnaste maksete tegemiseks tingimusel, et see on jätkuvalt ohutu ja turvaline.

Vaata lähemalt
VAATA LISAKS

Seonduv teave

Makse-eelistusi käsitlev aruanne

Pressiteade