Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ приема становище относно назначаването на нов член на Изпълнителния съвет

27 септември 2023 г.

  • Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат Пиеро Чиполоне

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище относно препоръка на Съвета на Европейския съюз за назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат Пиеро Чиполоне, който е личност с призната репутация и професионален опит в паричната или банковата сфера, в съответствие с изискванията на член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Понастоящем г-н Чиполоне изпълнява длъжността заместник-управител на Banca d’Italia.

След приемането на становището на Управителния съвет и на становище на Европейския парламент новият член на Изпълнителния съвет ще бъде назначен от Европейския съвет. Становището на Управителния съвет, чието публикуване в Официален вестник на Европейския съюз предстои, ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз.

Г-н Чиполоне ще бъде назначен за осемгодишен мандат, който не подлежи на подновяване, заменяйки Фабио Панета, който подаде оставка, считано от 31 октомври 2023 г., за да заеме длъжността управител на Banca d’Italia.

Медиите могат да се обръщат за информация към Петер Ерлих на телефон: +49 172 1316227.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите