Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC wydaje opinię w sprawie mianowania nowego członka Zarządu

27 września 2023

  • Rada Prezesów nie wyraża sprzeciwu wobec kandydatury Piera Cipollonego.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) uchwaliła dzisiaj opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonego kandydata, którym jest Piero Cipollone – osoba o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Piero Cipollone zajmuje obecnie stanowisko wiceprezesa banku centralnego Włoch (Banca d’Italia).

Nowego członka Zarządu mianuje Rada Europejska po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów i Parlamentu Europejskiego. Opinia Rady Prezesów zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i ukaże się na stronie internetowej EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

Piero Cipollone będzie sprawować swoją funkcję przez nieodnawialną ośmioletnią kadencję Zajmie w Zarządzie miejsce Fabia Panetty, który złożył rezygnację z dniem 31 października 2023 i obejmie stanowisko prezesa Banca d’Italia.

Kontakt z mediami: Peter Ehrlich, tel.: +49 172 1316227.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami