SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB vedtager udtalelse om udnævnelse af nyt direktionsmedlem

27. september 2023

  • Styrelsesrådet har ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Piero Cipollone

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag vedtaget en udtalelse om en henstilling fra Rådet for Den Europæiske Union om udnævnelse af et medlem af ECB's direktion.

Styrelsesrådet havde ingen indvendinger mod den foreslåede kandidat, Piero Cipollone, der som krævet i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er en person, som er værdig i almindeligt omdømme, og som har professionel erfaring i monetære forhold eller i bankvæsen. Piero Cipollone er i øjeblikket vicedirektør i Banca d'Italia.

Efter Styrelsesrådets udtalelse og en udtalelse fra Europa-Parlamentet vil det nye direktionsmedlem blive udnævnt af Det Europæiske Råd. Styrelsesrådets udtalelse, som om kort tid offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, vil være tilgængelig på alle EU's officielle sprog på ECB's websted.

Piero Cipollone udnævnes som direktionsmedlem i en otteårig periode, der ikke kan forlænges, efter Fabio Panetta, som er trådt tilbage med virkning fra 31. oktober 2023 for at overtage posten som direktør for Banca d'Italia.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Peter Ehrlich, tlf.: +49 172 1316227.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt