Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP võtab vastu arvamuse juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta

27 September 2023

  • EKP nõukogul ei ole vastuväiteid ettepandud kandidaadi Piero Cipollone suhtes.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis täna vastu arvamuse seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogul ei olnud vastuväiteid ettepandud kandidaadi Piero Cipollone suhtes, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2. Piero Cipollone täidab praegu Itaalia keskpanga (Banca d’Italia) asepresidendi ülesandeid.

Pärast seda, kui EKP nõukogu ja Euroopa Parlament on avaldanud oma arvamuse, nimetab EKP juhatuse uue liikme ametisse Euroopa Ülemkogu. EKP nõukogu arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse EKP veebilehel kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes.

Piero Cipollone nimetatakse ametisse kaheksaks aastaks tagasinimetamise õiguseta. Ta asub EKP juhatuse liikme kohuseid täitma Fabio Panetta asemel, kes astub oma ametikohalt tagasi 31. oktoobril 2023, et hakata täitma Itaalia keskpanga presidendi ametiülesandeid.

Meediakanalite küsimustele vastab Peter Ehrlich (tel: +49 172 1316227).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid