Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB pieņem atzinumu par jauna Valdes locekļa iecelšanu amatā

2023. gada 27. septembrī

  • Padome neiebilst pret piedāvāto kandidātu Pjēro Čipolloni (Piero Cipollone).

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien pieņēma atzinumu par Eiropas Savienības Padomes ieteikumu saistībā ar ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā.

ECB Padomei nebija iebildumu pret piedāvāto kandidātu Pjēro Čipolloni, kas ir persona ar nevainojamu reputāciju un profesionālo pieredzi monetāros vai banku jautājumos, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā. P. Čipollone šobrīd ir Banca d’Italia prezidenta vietnieks.

Jauno Valdes locekli pēc ECB Padomes atzinuma un Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas iecels Eiropadome. ECB Padomes atzinums, kas drīz tiks publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī", visās oficiālajās ES valodās būs pieejams ECB interneta vietnē.

P. Čipollones amata pilnvaru termiņš ir astoņi gadi un to nevar pagarināt. Viņš šajā amatā nomaina Fabio Panetu (Fabio Panetta), kurš atkāpjas no amata ar 2023. gada 31. oktobri.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Pētera Erliha (Peter Ehrlich; tālr. +49 172 1316227).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem