Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n lausunto johtokunnan jäsenen nimittämistä varten

27.9.2023

  • EKP:n neuvosto ei vastusta Piero Cipollonen nimittämistä johtokuntaan.

EKP:n neuvosto on tänään antanut lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee uuden jäsenen nimittämistä Euroopan keskuspankin (EKP) johtokuntaan.

EKP:n neuvosto ei vastusta Piero Cipollonen valitsemista tehtävään. Piero Cipollonella on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 283 kohdassa 2 edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden/pankkitoiminnan alalta, ja hän on tätä nykyä Italian keskuspankissa varapääjohtajana.

Eurooppa-neuvosto tekee nimityspäätöksen sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat antaneet lausuntonsa. EKP:n lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla EU:n virallisilla kielillä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kahdeksanvuotinen, eikä sitä voida uusia. Cipollonen edeltäjä Fabio Panetta luopuu tehtävästään 31.10.2023 ja siirtyy Italian keskuspankin pääjohtajaksi.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Peter Ehrlich puhelinnumerossa +49 172 1316227.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle