Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB prijala stanovisko k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady

27. septembra 2023

  • Rada guvernérov nemá voči navrhovanému kandidátovi Pierovi Cipollonemu žiadne námietky.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB.

Voči navrhovanému kandidátovi Pierovi Cipollonemu, ktorý je uznávaným a skúseným odborníkom v oblasti menovej politiky a bankovníctva v zmysle požiadaviek stanovených v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemá Rada guvernérov žiadne námietky. Piero Cippolone v súčasnosti zastáva funkciu viceguvernéra Banca d’Italia.

V nadväznosti na stanovisko Rady guvernérov a stanovisko Európskeho parlamentu nového člena Výkonnej rady vymenuje Európska rada. Stanovisko Rady guvernérov, ktoré bude onedlho zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Piero Cipollone bude slúžiť osemročné funkčné obdobie bez možnosti predĺženia a vo funkcii nahradí Fabia Panettu, ktorý z nej odstúpil s účinnosťou od 31. októbra 2023, aby prevzal funkciu guvernéra Banca d’Italia.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter Ehrlich, tel.: +49 172 1316227.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá