Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB přijala stanovisko ke jmenování nového člena Výkonné rady

27. září 2023

  • Rada guvernérů nemá k navrženému kandidátovi Pieru Cipollonemu námitky.

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes přijala stanovisko k doporučení Rady Evropské unie o jmenování člena Výkonné rady ECB.

Rada guvernérů nevznesla námitky k navrženému kandidátovi Pieru Cipollonemu, jenž je uznávanou a zkušenou osobností s profesionální zkušeností v měnových a bankovních záležitostech, jak to vyžaduje čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Piero Cipollone v současné době zastává funkci viceguvernéra Banca d’Italia.

Na základě stanovisek Rady guvernérů a Evropského parlamentu bude nového člena Výkonné rady jmenovat Evropská rada. Stanovisko Rady guvernérů, které bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, bude k dispozici na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích EU.

Piero Cipollone bude jmenován na funkční období osmi let, které nelze prodloužit, a nastoupí po Fabiu Panettovi, který odstoupil s účinností od 31. října 2023, aby převzal funkci guvernéra Banca d’Italia.

Na dotazy médií odpoví Peter Ehrlich, tel.: +49 172 1316227.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média