Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB neemt advies aan over de benoeming van een nieuw directielid

27 september 2023

  • Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen voorgedragen kandidaat Piero Cipollone

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een advies aangenomen over een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie voor de benoeming van een directielid van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Piero Cipollone, die beschikt over een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals voorgeschreven in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De heer Cipollone is momenteel vicepresident van de Banca d’Italia.

Na het advies van de Raad van Bestuur en een advies van het Europees Parlement zal het nieuwe directielid door de Europese Raad worden benoemd. Het advies van de Raad van Bestuur verschijnt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt in alle officiële talen van de EU gepubliceerd op de website van de ECB.

De heer Cipollone wordt benoemd voor een niet-verlengbare termijn van acht jaar. Hij volgt Fabio Panetta op, die zijn functie neerlegt met ingang van 31 oktober 2023 en president wordt van de Banca d’Italia.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, tel. +49 172 1316227.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media