Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB antar ett yttrande om utnämning av en ny ledamot till ECB:s direktion

27 september 2023

  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten Piero Cipollone

ECB-rådet antog idag ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd om utnämningen av en ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Piero Cipollone, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Piero Cipollone är i dag vice ordförande för Banca d’Italia.

Efter ECB–rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet kommer den nya direktionsledamoten att utnämnas av Europeiska rådet. ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att finnas på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Herr Cipollone utnämns för en åttaårsperiod som inte kan förlängas och efterträder Fabio Panetta, som lämnar sin post i direktionen den 31 oktober 2023 för att ta över som centralbankschef för Banca d’Italia.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tfn +49 172, 1316227

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media