Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

14 юни 2018 г.

Текстът е актуализиран с промяна в превода.

На днешното си заседание в Рига Управителният съвет на ЕЦБ предприе внимателен преглед на напредъка към устойчиво коригиране на тренда на инфлацията, вземайки предвид и последните макроикономически прогнози на експерти на Евросистемата, показателите за натиск за повишаване на цените и заплатите и несигурността, с която е свързана перспективата за инфлацията.

Въз основа на този преглед Управителният съвет взе следните решения:

Първо, що се отнася до нестандартните мерки по паричната политика, Управителният съвет ще продължи да извършва нетни покупки по програмата за закупуване на активи със сегашния месечен темп от 30 млрд. евро до края на септември 2018 г. Управителният съвет очаква, че след септември 2018 г., при условие че постъпващите данни потвърдят средносрочните предвиждания на Управителния съвет за инфлацията, месечният темп на нетните покупки на активи ще бъде намален на 15 млрд. евро до края на декември 2018 г. и тогава нетните покупки ще приключат.

Второ, Управителният съвет възнамерява да поддържа политиката си да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след края на нетните покупки на активи, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Трето, Управителният съвет реши лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си равнище най-малко до края на лятото за период, който включва и лятото на 2019 г. и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури развитие на инфлацията, което да съответства на сегашните очаквания за устойчив път на корекция.

Днешните решения по паричната политика запазват сегашната значителна степен на нерестриктивност на паричната политика, която ще осигури по-нататъшното устойчиво доближаване на инфлацията към равнища под, но близо до 2% в средносрочен план.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите