Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

14. června 2018

Aktualizováno z důvodu úpravy překladu.

Rada guvernérů ECB na svém dnešním zasedání, které se konalo v Rize, pečlivě posoudila pokrok směrem k udržitelné korekci vývoje inflace a rovněž přihlédla k posledním makroekonomickým projekcím odborníků Eurosystému, údajům o cenových a mzdových tlacích a k nejistotě spojené s výhledem inflace.

Na základě tohoto posouzení přijala Rada guvernérů následující rozhodnutí:

Zaprvé, pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, Rada guvernérů bude nadále provádět čisté nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP) v současném měsíčním objemu 30 mld. EUR do konce září 2018. Rada guvernérů očekává, že po září 2018 se podle toho, zda přicházející údaje potvrdí její střednědobý inflační výhled, sníží do konce prosince 2018 měsíční objem čistých nákupů aktiv na 15 mld. EUR a následně budou čisté nákupy ukončeny.

Zadruhé, Rada guvernérů hodlá zachovat svou politiku reinvestování jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu po skončení čistých nákupů aktiv a v každém případě tak dlouho, jak to bude potřebné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

Zatřetí, Rada guvernérů rozhodla, že úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstávají beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni alespoň do konce léta 2019 a v každém případě tak dlouho, aby bylo zajištěno, že vývoj inflace zůstane v souladu se stávajícími očekáváními udržitelného trendu korekce.

Dnešní měnová rozhodnutí zachovávají stávající výraznou míru měnové akomodace, která zajistí pokračující udržitelné přibližování inflace k hodnotám, které jsou ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně.

Prezident ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14.30 SEČ.

Přesné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média