SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

14. juni 2018

Opdateret på grund af ændring i oversættelsen.

På mødet i dag, der blev afholdt i Riga, foretog ECB’s styrelsesråd en grundig gennemgang af de fremskridt, der er sket i retning af en vedvarende tilpasning af inflationsudviklingen, og tog i denne forbindelse også højde for Eurosystemets stabs seneste makroøkonomiske fremskrivninger, mål for pris- og lønpres og usikkerheden om inflationsudsigterne.

På baggrund af denne gennemgang traf Styrelsesrådet følgende beslutninger:

For det første vil Styrelsesrådet, for så vidt angår de ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, fortsætte nettoopkøbene af værdipapirer inden for opkøbsprogrammet (APP) på det nuværende månedlige niveau på 30 mia. euro indtil udgangen af september 2018. Styrelsesrådet forventer, at det månedlige niveau for nettoopkøbene af værdipapirer efter september 2018 − med forbehold af nye data, som bekræfter Styrelsesrådets inflationsudsigter på mellemlangt sigt − vil blive reduceret til 15 mia. euro indtil udgangen af december 2018, hvorefter nettoopkøbene vil ophøre.

For det andet er det Styrelsesrådets hensigt at fastholde politikken med at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for APP, efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter afslutningen af nettoopkøbene af værdipapirer, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

For det tredje besluttede Styrelsesrådet, at renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct. Styrelsesrådet forventer, at ECB’s officielle renter fastholdes på deres nuværende niveau mindst til og med til mindst hen over sommeren 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre, at inflationsudviklingen forbliver på linje med de nuværende forventninger om en vedvarende tilpasning.

Dagens pengepolitiske beslutninger fastholder den nuværende meget lempelige pengepolitik, som vil sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference i dag kl. 14.30 CET.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt