Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

14 juni 2018

Vid dagens sammanträde, som hölls i Riga, gjorde ECB-rådet en ingående utredning av framstegen mot en hållbar korrigering i inflationsbanan, med beaktande också av Eurosystemets experters senaste makroekonomiska framtidsbedömningar, mått av pris- och lönetryck samt osäkerhet kring inflationsprognosen.

Baserat på denna utredning har ECB-rådet fattat följande beslut:

För det första, vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder, kommer ECB-rådet att fortsätta nettotillgångsköpen under programmet för köp av tillgångar (APP) i den befintliga månatliga takten på 30 miljarder euro fram till slutet av september 2018. ECB-rådet förväntar sig att efter september 2018, mot bakgrund av inkommande uppgifter som bekräftar ECB-rådets inflationsprognos på medellång sikt, kommer den månatliga takten av nettotillgångsköpen reduceras till 15 miljarder euro fram till slutet av december 2018, då nettotillgångsköpen kommer att upphöra.

För det andra avser ECB-rådet att upprätthålla sin policy att återinvestera kapitalbeloppen från värdepapper förvärvade inom ramen för programmet för köp av tillgångar under en längre tid efter upphörandet av nettotillgångsköpen, och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt för att upprätthålla gynnsamma likviditetsvillkor och en omfattande grad av ackommoderande penningpolitik.

För det tredje beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på 0,00 %, 0,25 % respektive -0,40 %. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer åtminstone över sommaren 2019 och i vilket fall som helst så länge det är nödvändigt för att säkerställa att inflationsutvecklingen förblir i linje med de nuvarande förväntningarna på en varaktig korrigering.

Dagens penningpolitiska beslut upprätthåller den omfattande grad av ackommoderande penningpolitik som behövs för att säkerställa en fortsatt varaktig konvergens av inflationen mot nivåer under, men nära, 2 procent på medellång sikt.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media