Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

14 juni 2018

Bijgewerkt ter aanpassing van de vertaling

Tijdens zijn vandaag in Riga gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur een zorgvuldige beoordeling uitgevoerd van de voortgang in de richting van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, waarbij tevens rekening is gehouden met de recentste door medewerkers van het Eurosysteem samengestelde macro-economische projecties, prijs- en loondrukmaatstaven, en onzekerheden rond de inflatievooruitzichten.

Op basis van deze beoordeling heeft de Raad van Bestuur de volgende beslissingen genomen:

Ten eerste zal de Raad van Bestuur met betrekking tot de buitengewone monetairbeleidsmaatregelen doorgaan met de netto-aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) voor het huidige bedrag van €30 miljard per maand tot eind september 2018. Mits de inflatievooruitzichten van de Raad van Bestuur voor de middellange termijn worden bevestigd door binnenkomende gegevens verwacht de Raad van Bestuur dat het maandelijkse bedrag van de netto activa-aankopen na september 2018 zal worden verlaagd naar €15 miljard tot eind december 2018 en dat de netto-aankopen dan zullen worden beëindigd.

Ten tweede is de Raad van Bestuur voornemens voor langere tijd na afloop van de netto activa-aankopen door te gaan met het huidige beleid op grond waarvan herinvestering plaatsvindt van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

Ten derde heeft de Raad van Bestuur besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,40%. De Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB ten minste tot het einde van de hele zomer van 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat het beloop van de inflatie in overeenstemming blijft met de huidige verwachtingen van een duurzame verandering van de inflatie.

De monetairbeleidsbeslissingen van vandaag handhaven de huidige ruime mate van monetaire accommodatie die zal zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media