Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

14. júna 2018

Aktualizované z dôvodu úpravy prekladu.

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí v Rige dôkladne vyhodnotila stav napredovania k trvalej zmene vývoja inflácie, pričom okrem iného zohľadnila najnovšie makroekonomické projekcie odborníkov Eurosystému, ukazovatele cenových a mzdových tlakov a neistoty spojené s výhľadom vývoja inflácie.

Na základe tohto hodnotenia Rada guvernérov prijala nasledujúce rozhodnutia:

Po prvé, pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, Rada guvernérov bude v rámci programu nákupu aktív pokračovať v čistom nákupe súčasným tempom 30 mld. € za mesiac až do konca septembra 2018. Rada guvernérov očakáva, že po septembri 2018 sa v závislosti od nových údajov potvrdzujúcich hodnotenie Rady guvernérov týkajúce sa strednodobého výhľadu vývoja inflácie mesačné tempo čistého nákupu aktív zníži na 15 mld. € až do konca decembra 2018 a následne čistý nákup ukončí.

Po druhé, Rada guvernérov má v úmysle pokračovať v reinvestovaní istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív aj po skončení čistého nákupu aktív, a to počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivého stavu likvidity a výraznej miery menovej akomodácie.

Po tretie, Rada guvernérov rozhodla, že úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií zostanú nezmenené na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. Rada guvernérov očakáva, že kľúčové úrokové sadzby ECB zostanú na súčasnej úrovni minimálne do konca leta 2019, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné na zabezpečenie vývoja inflácie, ktorý je v súlade so súčasnými očakávaniami trvalej zmeny vývoja.

Dnešné rozhodnutia o menovej politike zachovávajú súčasnú výraznú mieru menovej akomodácie, ktorá zabezpečí pokračovanie trvalej konvergencie inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte.

Prezident ECB uvedené rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá