Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

14 czerwca 2018

Zaktualizowano – korekta tłumaczenia

Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w Rydze, Rada Prezesów EBC przeprowadziła szczegółową ocenę postępów w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, z uwzględnieniem najnowszych projekcji makroekonomicznych ekspertów Eurosystemu, miar presji cenowej i płacowej oraz niepewności związanej z perspektywami inflacji.

Na podstawie tej oceny Rada Prezesów podjęła następujące decyzje:

Po pierwsze, jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów będzie kontynuować zakupy netto w ramach programu skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca września 2018. Na okres po wrześniu 2018 Rada przewiduje, że – o ile przyjęte przez nią średniookresowe perspektywy inflacji znajdą potwierdzenie w aktualnych danych – do końca grudnia 2018 będzie prowadzić zakupy aktywów netto na obniżonym poziomie 15 mld euro miesięcznie, a następnie je zakończy.

Po drugie, Rada Prezesów zamierza utrzymać dotychczasową politykę reinwestowania spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po zakończeniu zakupów aktywów netto, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej.

Po trzecie, Rada Prezesów postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,40%. Rada oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, a w każdym razie wystarczająco długo, by mieć pewność, że kształtowanie się inflacji pozostaje zgodne z obecnymi oczekiwaniami jej trwałego dostosowania.

Dzisiejsze decyzje w sprawie polityki pieniężnej oznaczają utrzymanie obecnej, zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej, która zapewni dalsze trwałe zbliżanie się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 CET.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami