Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ започва публична консултация относно проект за Рамков регламент на ЕЦБ за ЕНМ

7 февруари 2014 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 11 ч централноевропейско време в петък, 7 февруари 2014 г.
 • Проектът за Рамков регламент определя по какъв начин ЕЦБ ще си сътрудничи с националните компетентни органи (НКО).
 • Окончателната версия ще бъде публикувана до 4 май 2014 г.
 • ЕЦБ ще поеме пълноценно надзорните си задачи на 4 ноември 2014 г.

Европейската централна банка (ЕЦБ) днес публикува проект за Рамков регламент на ЕЦБ за единния надзорен механизъм (ЕНМ) за публична консултация. Проектът за Рамков регламент полага основата за работата на ЕНМ, когато през ноември 2014 г. ще поеме функциите на надзорен орган на банките в еврозоната. Консултацията започва днес и ще продължи четири седмици, до 7 март 2014 г.

Проектът за Рамков регламент описва правилата и процедурите, определящи следните аспекти:

 • оценка на значимостта на банките, за да се определи дали те попадат в обхвата на прекия или непрекия надзор на ЕЦБ;
 • надзора на ЕЦБ върху цялата система;
 • сътрудничеството между ЕЦБ и НКО, за да се осигури безпроблемно функциониране на ЕНМ;
 • езиковия режим за различните процеси в рамките на ЕНМ;
 • основните принципи за провеждането на надзорните процедури от ЕЦБ;
 • процедурите, свързани с микропруденциалните и макропруденциалните задачи на ЕНМ;
 • договореностите за тясно сътрудничество с държави, чиято парична единица не е еврото;
 • административни санкции за неспазване на съответното законодателство.

На уебсайта на ЕЦБ са публикувани документ за консултация, съставен от проекта за Рамков регламент и обяснителен доклад, и документ с въпроси и отговори.

ЕЦБ също така ще проведе публично изслушване във връзка с документа за консултация на 19 февруари 2014 г. в централата си във Франкфурт на Майн. Публичното изслушване ще бъде излъчено на живо в интернет, а записът ще остане на уебсайта на ЕЦБ след събитието. Информация за регистрацията за изслушването и за начина на предаване на коментари, свързани с документа за консултация, е налична в раздела „Банков надзор“ (Banking Supervision) на уебсайта на ЕЦБ.

След публичната консултация ЕЦБ ще публикува коментарите, получени от заинтересованите страни, заедно с оценка и резюме на отговорите. Надзорният съвет след това ще подготви Рамковия регламент на ЕЦБ за ЕНМ, за да бъде предаден на Управителния съвет за приемане. Както се изисква съгласно Регламента за създаване на ЕНМ, окончателната версия на Рамковия регламент на ЕЦБ за ЕНМ ще бъде публикувана до 4 май 2014 г.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Ролф Бендерс на телефон +49 69 1344 6925.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите