Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ogłasza konsultacje publiczne dotyczące projektu rozporządzenia ramowego EBC w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego

7 lutego 2014

EMBARGO

Embargo do godz. 11.00 czasu środkowoeuropejskiego w piątek 7 lutego 2014 r.
 • Projekt rozporządzenia ramowego określa zasady współpracy pomiędzy EBC i właściwymi organami krajowymi;
 • Wersja ostateczna ma zostać opublikowana do 4 maja 2014 r.;
 • EBC zacznie w pełni realizować zadania nadzorcze 4 listopada 2014 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) przedstawił dziś do publicznych konsultacji projekt rozporządzenia ramowego EBC w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego. Rozporządzenie określa zasady funkcjonowania tego mechanizmu po przejęciu nadzoru nad bankami w strefie euro, co nastąpi w listopadzie 2014 r. Konsultacje potrwają cztery tygodnie – od dziś do 7 marca 2014 r.

W projekcie rozporządzenia ramowego zostały opisane zasady i procedury regulujące:

 • ocenę istotności banków pod kątem określenia, czy będą podlegać nadzorowi bezpośredniemu EBC, czy nadzorowi pośredniemu;
 • nadzór systemowy nad całym sektorem bankowym;
 • zasady współpracy EBC z właściwymi organami krajowymi, mające zapewnić sprawne funkcjonowanie jednolitego mechanizmu nadzorczego;
 • reżim językowy obowiązujący w poszczególnych procedurach w jednolitym mechanizmie nadzorczym;
 • ogólne zasady wykonywania czynności nadzorczych przez EBC;
 • tryb wykonywania zadań mikro- i makroostrożnościowych w jednolitym mechanizmie nadzorczym;
 • procedury bliskiej współpracy z państwami, których walutą nie jest euro;
 • sankcje administracyjne za naruszenie przepisów.

Dokument konsultacyjny, obejmujący projekt rozporządzenia ramowego, dokument objaśniający oraz listę pytań i odpowiedzi, został opublikowany w serwisie internetowym EBC.

Ponadto 19 lutego 2014 r. w siedzibie EBC we Frankfurcie nad Menem odbędzie się wysłuchanie publiczne. Będzie ono transmitowane na żywo w internecie, a webcast zostanie umieszczony w serwisie internetowym EBC. Informacje o tym, jak zarejestrować się, by wziąć udział w wysłuchaniu, oraz jak zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych, można znaleźć w serwisie internetowym EBC, w części „Banking Supervision”.

Po zakończeniu konsultacji publicznych EBC opublikuje otrzymane uwagi wraz z ich oceną i podsumowaniem. Następnie Rada ds. Nadzoru przygotuje rozporządzenie ramowe EBC w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego do zatwierdzenia przez Radę Prezesów. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym jednolity mechanizm nadzorczy ostateczna wersja rozporządzenia ramowego EBC zostanie opublikowana do 4 maja 2014 r.

Kontakt z mediami: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami