Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

ECB start openbare raadpleging betreffende de concept-GTM-Kaderverordening van de ECB

7 februari 2014

EMBARGO

Persembargo tot 11.00 uur Midden-Europese tijd op vrijdag 7 februari 2014
 • In de concept-Kaderverordening wordt uiteengezet hoe de ECB zal samenwerken met de nationale bevoegde autoriteiten
 • De definitieve versie zal uiterlijk 4 mei 2014 worden gepubliceerd
 • De ECB zal haar toezichtstaken volledig op zich nemen op 4 november 2014

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag ten behoeve van een openbare raadpleging een conceptversie gepubliceerd van de Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM)-Kaderverordening van de ECB. De concept-Kaderverordening vormt de basis voor de werkzaamheden van het GTM wanneer het zijn taken als toezichthouder voor banken in het eurogebied in november 2014 op zich neemt. De raadpleging gaat vandaag van start en loopt vier weken, tot en met 7 maart 2014.

In de concept-Kaderverordening wordt een beschrijving gegeven van de regels en procedures ten aanzien van de volgende aspecten:

 • de beoordeling van de belangrijkheid van een bank teneinde te bepalen of deze bank valt onder het directe dan wel het indirecte toezicht van de ECB;
 • het toezicht van de ECB op het gehele systeem;
 • de samenwerking tussen de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten teneinde te zorgen voor een soepele werking van het GTM;
 • het talenbeleid voor de verschillende processen binnen het GTM;
 • de algemene grondslagen voor de tenuitvoerlegging van toezichtsprocedures door de ECB;
 • de procedures met betrekking tot de micro- en macroprudentiële taken van het GTM;
 • de regelingen voor nauwe samenwerking met landen die niet de euro als munteenheid hebben;
 • de bestuurlijke sancties voor overtredingen van de relevante wetgeving.

Een raadplegingsdocument dat bestaat uit de concept-Kaderverordening en een toelichting en een vragen en antwoorden-document zijn gepubliceerd op de website van de ECB.

De ECB zal tevens op 19 februari 2014 in haar hoofdgebouw in Frankfurt am Main een openbare hoorzitting houden. Deze openbare hoorzitting zal via internet live worden uitgezonden en een webcast zal na de hoorzitting zelf op de website van de ECB geplaatst blijven. Informatie over registratie voor de openbare hoorzitting en over hoe een commentaar op het raadplegingsdocument kan worden ingestuurd, kan worden gevonden op de “Banking Supervision”-pagina’s van de website van de ECB.

Na de openbare raadpleging zal de ECB de van belanghebbenden ontvangen commentaren publiceren, samen met een evaluatie en een samenvatting van de antwoorden. De Raad van Toezicht zal vervolgens de GTM-Kaderverordening van de ECB opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur. Zoals vereist krachtens de Verordening tot oprichting van het GTM, zal de definitieve versie van de GTM-Kaderverordening van de ECB uiterlijk op 4 mei 2014 worden gepubliceerd.

Voor vragen vanuit de media, gelieve contact op te nemen met Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media