Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB uzsāk ECB VUM pamatregulas projekta sabiedrisko apspriešanu

2014.7.02.

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz piektdienai, 2014. gada 7. februārim, plkst. 11.00 pēc Viduseiropas laika
 • Pamatregulas projektā izklāstīts, kā ECB sadarbosies ar valstu kompetentajām iestādēm.
 • Pamatregulas gala versija jāpublicē līdz 2014. gada 4. maijam.
 • ECB pilnībā jāuzņemas uzraudzības pienākumi 2014. gada 4. novembrī.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja ECB Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) pamatregulu, nododot to publiskai apspriešanai. Pamatregulas projekts rada pamatu VUM darbībai, ECB 2014. gada novembrī pārņemot euro zonas banku uzraudzību. Apspriešana, kas sākas šodien, ilgs četras nedēļas līdz 2014. gada 7. martam.

Pamatregulas projektā aprakstīti noteikumi un procedūras, kas regulē šādas jomas:

 • bankas nozīmīguma novērtējums, lai noskaidrotu, vai uz to attiecas ECB tieša vai netieša uzraudzība;
 • ECB veiktā visas sistēmas uzraudzība;
 • sadarbība starp ECB un valstu kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu VUM raitu darbību;
 • dažādiem VUM procesiem noteiktais valodu režīms;
 • ECB veikto uzraudzības procedūru vispārējie principi;
 • procedūras saistībā ar mikrouzraudzības un makrouzraudzības uzdevumiem VUM ietvaros;
 • ciešas sadarbības vienošanās ar valstīm, kuru valūta nav euro;
 • administratīvie sodi attiecīgo likumdošanas aktu pārkāpumu gadījumā.

Apspriešanas dokuments, kas ietver pamatregulas projektu un skaidrojošo ziņojumu, kā arī dokuments, kurā sniegtas atbildes uz jautājumiem, publicēts ECB interneta vietnē.

2014. gada 19. februārī ECB telpās Frankfurtē pie Mainas tiks rīkota arī atklāta sēde par apspriešanas dokumentu. Atklātās sēdes tiešraide būs vērojama internetā, un ieraksts būs pieejams ECB interneta vietnē arī pēc sēdes. Informācija par to, kā reģistrēties dalībai atklātajā sēdē un kā iesniegt komentārus par apspriešanas dokumentu, atrodama ECB interneta vietnes sadaļā Banking Supervision (Banku uzraudzība).

Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs no ieinteresētajām personām saņemtos komentārus, sniedzot arī to vērtējumu un atbildes kopsavilkumu. Tad Uzraudzības valde sagatavos ECB VUM pamatregulu, lai iesniegtu to ECB Padomei apstiprināšanai. Saskaņā ar Regulas par vienotā uzraudzības mehānisma izveidi prasībām ECB VUM pamatregulas gala versija jāpublicē līdz 2014. gada 4. maijam.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders, tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem