Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu nařízení ECB o rámci SSM

7. února 2014

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 11.00 SEČ v pátek 7. února 2014
 • Návrh nařízení o rámci SSM upravuje spolupráci ECB s příslušnými vnitrostátními orgány (NCA).
 • Konečné znění bude zveřejněno do 4. května 2014.
 • ECB převezme své úkoly dohledu v plném rozsahu 4. listopadu 2014.

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila k veřejné konzultaci návrh nařízení ECB o rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM). Návrh nařízení o rámci SSM tvoří základ pro činnost SSM, jakmile ECB převezme v listopadu 2014 výkon dohledu nad bankami v eurozóně. Konzultace začíná dnes a potrvá po dobu čtyř týdnů do 7. března 2014.

Návrh nařízení o rámci SSM popisuje pravidla a postupy upravující tyto oblasti:

 • hodnocení významu banky s cílem stanovit, zda banka spadá pod přímý, či nepřímý dohled ECB,
 • dohled ECB nad celým systémem,
 • spolupráce mezi ECB a NCA s cílem zajistit hladké fungování SSM,
 • jazykový režim různých procesů v rámci SSM,
 • všeobecné zásady výkonu dohledových postupů ECB,
 • postupy související s mikroobezřetnostními a makroobezřetnostními úkoly SSM,
 • organizace úzké spolupráce se státy, jejichž měnou není euro,
 • správní sankce za porušení příslušného právního předpisu.

Na internetových stránkách ECB byl zveřejněn dokument pro účely konzultace sestávající z návrhu nařízení o rámci SSM a důvodové zprávy a dále dokument „otázky a odpovědi“.

K dokumentu pro účely konzultace uspořádá ECB také veřejné slyšení, které se bude konat 19. února 2014 v jejím sídle ve Frankfurtu nad Mohanem. Veřejné slyšení bude vysíláno živě prostřednictvím internetu a po jeho skončení bude záznam k dispozici na internetových stránkách ECB. Informace o registraci k veřejnému slyšení a o předkládání připomínek k dokumentu pro účely konzultace jsou k dispozici na internetových stránkách ECB v sekci „bankovní dohled“.

Po veřejné konzultaci zveřejní ECB připomínky zainteresovaných osob a subjektů spolu s vyhodnocením a rekapitulací odpovědí. Rada dohledu následně připraví nařízení ECB o rámci SSM Radě guvernérů ke schválení. V souladu s nařízením o zřízení SSM bude konečné znění nařízení ECB o rámci SSM zveřejněno do 4. května 2014.

Dotazy ze strany médií prosím adresujte Rolfu Bendersovi, tel.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média