Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB začenja javno posvetovanje o osnutku okvirne uredbe ECB o EMN

7. februar 2014

EMBARGO

Prepoved objave do 11.00 po srednjeevropskem času v petek, 7. februarja 2014
 • Osnutek okvirne uredbe določa, kako bo ECB sodelovala s pristojnimi nacionalnimi organi.
 • Končna različica bo objavljena do 4. maja 2014.
 • ECB bo svoje nadzorne naloge v celoti prevzela 4. novembra 2014.

Evropska centralna banka (ECB) je za javno posvetovanje danes objavila osnutek okvirne uredbe ECB o enotnem mehanizmu nadzora (EMN). Ta daje podlago za delo EMN, ko bo novembra 2014 prevzel svoje pristojnosti nadzornika bank v euroobmočju. Javno posvetovanje se začenja danes in bo trajalo štiri tedne do 7. marca 2014.

Osnutek okvirne uredbe opisuje pravila in postopke, s katerimi se urejajo naslednji vidiki:

 • ocena pomembnosti bank, na podlagi katere se določi, ali bo posamezna banka pod posrednim ali neposrednim nadzorom ECB;
 • pregled ECB nad delovanjem celotnega sistema;
 • sodelovanje med ECB in pristojnimi nacionalnimi organi s ciljem, da se zagotovi nemoteno delovanje EMN;
 • jezikovna ureditev za različne postopke v EMN;
 • splošna načela za izvajanje nadzornih postopkov s strani ECB;
 • postopki v zvezi z mikrobonitetnimi in makrobonitetnimi nalogami EMN;
 • ureditev za tesno sodelovanje z državami, katerih valuta ni euro;
 • upravne kazni za kršitve zakonodaje na tem področju.

Dokument za javno posvetovanje, ki vsebuje osnutek okvirne uredbe in pojasnjevalno poročilo, ter dokument z vprašanji in odgovori sta bila objavljena na spletni strani ECB.

ECB bo 19. februarja 2014 v svojih prostorih v Frankfurtu na Majni pripravila tudi javno zaslišanje o posvetovalnem dokumentu. Dogodek bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu po internetu, posnetek pa bo ostal na spletni strani ECB. Navodila za registracijo udeležbe na javnem zaslišanju in za oddajo komentarjev na posvetovalni dokument so objavljena na spletni strani ECB v razdelku »Banking Supervision«.

Po javnem posvetovanju bo ECB objavila komentarje, ki jih bo prejela od zainteresiranih strani, ter svojo oceno in povzetek odgovorov. Nadzorni odbor bo okvirno uredbo ECB o EMN nato pripravil za oddajo Svetu ECB v sprejetje. Kot zahteva uredba o EMN, bo končna različica okvirne uredbe ECB o EMN objavljena do 4. maja 2014.

Za novinarska vprašanja se obrnite na Rolfa Bendersa, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije