Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB lanserar ett offentligt samråd om utkast om ramförordning om SSM

7 februari 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 11.00 centraleuropeisk tid fredagen den 7 februari 2014
 • Utkastet till en ramförordning om SSM anger hur ECB ska samarbeta med de nationella behöriga myndigheterna
 • Den slutgiltiga texten kommer att publiceras före den 4 maj 2014
 • ECB kommer att tillträda sina tillsynsuppgifter den 4 november 2014

Europeiska centralbanken (ECB) har idag publicerat ett utkast för en ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) för offentligt samråd. Utkastet till ramförordningen lägger grunden för det arbete SSM ska utföra när det tar över som tillsynsorgan för bankerna i euroområdet i november 2014. Samrådet inleds idag och pågår under fyra veckor och avslutas den 7 mars 2014.

I utkastet för ramförordning beskrivs de regler och förfaranden som styr följande aspekter:

 • bedömning av en banks betydelse för att fastställa om den ska stå under ECB:s direkta eller indirekta tillsyn
 • ECB:s tillsyn av hela systemet
 • samarbete mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna för att säkerställa att SSM fungerar smidigt
 • språkordning för de olika förfarandena inom SSM
 • allmänna principer för hur ECB ska bedriva tillsynsförfarandena
 • förfaranden avseende SSM:s makro- och mikrotillsynsuppgifter
 • formerna för nära samarbete med länder som inte har antagit euron
 • administrativa sanktioner för brott mot gällande lag.

Ett samrådsdokument som omfattar utkastet till ramförordning, förklaringar och ett dokument med frågor och svar har publicerats på ECB:s webbplats.

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning i Frankfurt am Main den 19 februari 2014. Utfrågningen kommer att direktsändas via internet och sändningen kommer att ligga kvar på ECB:s webbplats. Information om registrering för utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer på samrådsdokumentet finns under avdelningen för ”Banktillsyn” på ECB:s webbplats.

Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit från berörda parter samt utvärdering och sammanfattning av svaren. Tillsynsnämnden kommer sedan att förbereda ECB:s ramförordning om SSM som ska antas av ECB-rådet. I enlighet med förordningen om inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM-förordningen) ska ECB:s slutliga ramförordning om SSM publiceras före den 4 maj 2014.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media