Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse eelnõu kohta

7. veebruar 2014

EMBARGO

Edastamise keeld kuni 11.00 Kesk-Euroopa aja järgi, reedel, 7. veebruaril 2014
 • Ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse eelnõus sätestatakse EKP ja riikide pädevate asutuste koostöö kord.
 • Määruse lõppversioon avaldatakse 4. maiks 2014.
 • EKP asub oma järelevalveülesandeid täies ulatuses täitma 4. novembril 2014.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse eelnõu avalikuks konsultatsiooniks. Raammääruse eelnõuga luuakse alus ühtse järelevalvemehhanismi tööle euroala pankade järelevalve teostajana alates 2014. aasta novembrist. Konsultatsioon avatakse täna ja see kestab neli nädalat kuni 7. märtsini 2014.

Raammääruse eelnõus kirjeldatakse järgmisi valdkondi reguleerivaid eeskirju ja menetlusi:

 • pankade olulisuse hindamine eesmärgiga määrata kindlaks nende kuuluvus EKP otsese või kaudse järelevalve alla;
 • EKP üldine järelevalve kogu süsteemi üle;
 • EKP ja riikide pädevate asutuste koostöö, et tagada ühtse järelevalvemehhanismi sujuv toimimine;
 • ühtse järelevalvemehhanismi eri protsessides kasutatav keelerežiim;
 • EKP järelevalvemenetluste üldpõhimõtted;
 • ühtse järelevalvemehhanismi mikro- ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve ülesannetega seotud menetlused;
 • euroalaväliste riikidega tehtava tiheda koostöö kord;
 • halduskaristused asjaomaste seaduste rikkumise korral.

EKP veebilehel on avaldatud raammääruse eelnõust ja selgitavast aruandest koosnev konsultatsioonidokument koos ühtset järelevalvemehhanismi käsitlevate küsimuste ja vastustega.

Samuti korraldab EKP 19. veebruaril 2014 oma tööruumides Maini-äärses Frankfurdis konsultatsioonidokumendi avaliku kuulamise, mis on jälgitav internetis ja hiljem kättesaadav EKP veebilehel. Avalikule kuulamisele registreerumist ja konsultatsioonidokumendi kohta märkuste esitamist puudutav teave on saadaval EKP veebilehe rubriigis „Pangandusjärelevalve”.

Pärast avalikku konsultatsiooni avaldab EKP sidusrühmadelt saadud märkused koos vastuste kokkuvõtte ja hinnanguga. Seejärel valmistab järelevalvenõukogu EKP ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse ette, et esitada see EKP nõukogule vastuvõtmiseks. Ühtse järelevalvemehhanismi loomise määruse kohaselt avaldatakse EKP ühtse järelevalvemehhanismi raammääruse lõppversioon 4. maiks 2014.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid