SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB lancerer offentlig høring om udkast til rammeforordning for SSM

7. februar 2014

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse fredag den 7. februar 2014, kl. 11.00 centraleuropæisk tid
 • I udkastet til rammeforordning fastlægges det, hvordan ECB skal samarbejde med de kompetente nationale myndigheder.
 • Den endelige tekst offentliggøres inden 4. maj 2014.
 • ECB overtager tilsynsopgaverne fuldt ud den 4. november 2014.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort et udkast til rammeforordning for Den Fælles Tilsynsmekanisme ( Single Supervisory Mechanism – SSM). Rammeforordningen lægger grunden for det arbejde, som SSM skal udføre, når den overtager rollen som tilsynsmyndighed for banker i euroområdet i november 2014. Høringsperioden starter i dag og varer fire uger indtil 7. marts 2014.

Udkastet til rammeforordning indeholder bestemmelser om og procedurer for:

 • vurderingen af bankers signifikans med henblik på at fastslå, om de hører ind under ECB's direkte eller indirekte tilsyn
 • ECB's overvågning af hele systemet
 • samarbejdet mellem ECB og de kompetente nationale myndigheder med henblik på at sikre en velfungerende SSM
 • sprogordningen for de forskellige processer inden for SSM
 • de overordnede principper for ECB's udførelse af tilsynsprocedurer
 • procedurerne i forbindelse til SSM's mikroprudentielle og makroprudentielle opgaver
 • ordningerne for tæt samarbejde med lande, som ikke har euroen som valuta
 • administrative sanktioner for brud på den relevante lov.

Et høringsdokument, som omfatter udkastet til rammeforordning og en forklarende rapport samt et dokument med spørgsmål og svar, er offentliggjort på ECB's websted.

ECB afholder også en offentlig høring om høringsdokumentet den 19. februar 2014 i hovedsædet i Frankfurt am Main. Høringen sendes direkte på internettet og webcastet vil efterfølgende være at finde på ECB's websted. Nærmere oplysninger om registreringsproceduren i forbindelse med den offentlige høring i ECB og indsendelse af bemærkninger til høringsdokumentet findes i afsnittet "Banking Supervision" på ECB's websted.

Efter den offentlige høring offentliggør ECB interessenternes bemærkninger sammen med en evaluering og en sammenfatning af svarene. Tilsynsrådet færdiggør derefter ECB's rammeforordning for SSM, så den kan forelægges Styrelsesrådet til vedtagelse. I overensstemmelse med forordningen om oprettelse af SSM skal den endelige udgave af ECB's rammeforordning for SSM offentliggøres inden 4. maj 2014.

Forespørgsler fra medierne bedes rettet til Rolf Benders, tlf.: +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt