Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Julkinen kannanottopyyntö luonnoksesta EKP:n YVM-kehysasetukseksi

7.2.2014

EMBARGO

Julkaisuvapaa perjantaina 7.2.2014 klo 11.00 Keski-Euroopan aikaa
 • Tulevassa YVM-kehysasetuksessa määritellään EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöjärjestelyt.
 • Valmis kehysasetus on julkaistava viimeistään 4.5.2014.
 • EKP ryhtyy hoitamaan pankkivalvontatehtäviään 4.11.2014.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut luonnoksen yhteistä valvontamekanismia (YVM) koskevaksi EKP:n kehysasetukseksi. Tulevassa YVM-kehysasetuksessa vahvistetaan perusta, jolta pankkivalvontamekanismi ryhtyy valvomaan euroalueen pankkeja marraskuussa 2014. Kehysasetusluonnoksesta esitettiin samalla julkinen kannanottopyyntö. Kommentointiaikaa on neljä viikkoa eli 7.3.2014 saakka.

YVM-kehysasetukseen kirjataan säännöt ja menettelyt, jotka koskevat

 • pankkien merkittävyyden arviointia sen määrittämiseksi, tuleeko pankki EKP:n suoraan vai välilliseen valvontaan
 • EKP:n tehtäviä koko järjestelmän yleisvalvojana
 • EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyötä pankkivalvontamekanismin kitkattoman toiminnan varmistamiseksi
 • asiointikieliä pankkivalvontamekanismin eri prosesseissa
 • EKP:n valvontamenettelyjä ohjaavia yleisperiaatteita
 • mikro- ja makrovakauden valvontaa koskeviin tehtäviin liittyviä menettelyjä
 • tiivistä yhteistyötä euroalueen ulkopuolisten maiden kanssa
 • lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönnistä määrättäviä hallinnollisia seuraamuksia.

EKP:n verkkosivuilla on julkaistu kannanottopyynnön yhteydessä taustamateriaalia eli kehysasetusluonnoksen teksti ja perustelut sekä vastauksia pankkivalvontamekanismia koskeviin kysymyksiin.

EKP järjestää kannanottopyynnöstä julkisen kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa 19.2.2014. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä verkossa, ja videotallenne on katsottavissa EKP:n verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. EKP:n verkkosivujen pankkivalvontaa koskevassa osiossa (”Banking Supervision”) on selkeät ohjeet siitä, miten tilaisuuteen voi ilmoittautua ja miten kannanottoja voi esittää.

EKP julkaisee vastausajan päätyttyä sidosryhmiltä saadut kommentit sekä kokonaisuudessaan että tiivistelmänä. Lisäksi julkaistaan yleisarvio kommenteista. Valvontaelin viimeistelee kommenttien pohjalta YVM-kehysasetuksen EKP:n neuvoston hyväksyttäväksi. Yhteistä valvontamekanismia koskevan asetuksen nojalla lopullinen YVM-kehysasetus on julkaistava viimeistään 4.5.2014.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle