Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
The information published on this page is outdated.

График на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2014 г. и 2015 г.

17 май 2013 г.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши, че през 2014 г. и 2015 г. заседанията му ще продължат да се провеждат по правило два пъти месечно. Както и в предишните години, предвидени са изключения заради официални празници и за да се осигури ефикасен график, когато заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет се провеждат в една и съща седмица със заседанието на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск.

По правило Управителният съвет ще продължи да извършва оценка на позицията на паричната политика за еврозоната на първото си заседание за месеца, което се провежда в четвъртък. Съответно на това заседание обичайно ще се вземат решенията за основните лихвени проценти на ЕЦБ. Когато провежда второ заседание за месеца, което започва в сряда следобед и може да продължи в четвъртък сутринта, в зависимост от дневния ред, Управителният съвет ще обсъжда въпроси, свързани с други задачи и отговорности на ЕЦБ и Евросистемата. Разбира се, ако е необходимо, Управителният съвет може да прави оценка на позицията на паричната политика и да взема решения за промяна на основните лихвени проценти на ЕЦБ по всяко време, независимо от предварително насрочените заседания.

Графикът на заседанията на Управителния съвет за 2014 г. и 2015 г. също така отчита факта, че периодите на поддържане на резервите ще започнат на датата на сетълмента на основната операция по рефинансиране след заседанието на Управителния съвет, на което се прави месечна оценка на позицията на паричната политика.

В съответствие с установената практика както през 2014 г., така и през 2015 г. по две заседания на Управителния съвет ще бъдат проведени извън Франкфурт. През 2014 г. домакин на първото от тях, на 8 май, ще бъде централната банка на Белгия ( Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique), а на второто, на 2 октомври, централната банка на Италия ( Banca d’Italia). През 2015 г. първото заседание извън Франкфурт, на 7 май, ще бъде с домакин централната банка на Кипър ( Central Bank of Cyprus), а второто, на 8 октомври - с домакин централната банка на Малта ( Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta).

Генералният съвет на ЕЦБ ще продължи да провежда заседанията си на всеки три месеца. Тези заседания по правило ще се провеждат в четвъртък, след второто за месеца заседание на Управителния съвет.

Накрая, ЕЦБ ще продължи да провежда редовните си пресконференции след първото заседание на Управителния съвет всеки месец.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2014 г.

9 януари 2014 г.

22 януари 2014 г.

6 февруари 2014 г.

19 февруари 2014 г.

6 март 2014 г.

19 март 2014 г.

3 април 2014 г.

16 април 2014 г.

8 май 2014 г. (Белгия)

21 май 2014 г.

5 юни 2014 г.

17 юни 2014 г.

3 юли 2014 г.

16-17 юли 2014 г.

7 август 2014 г.

4 септември 2014 г.

17 септември 2014 г.

2 октомври 2014 г. (Италия)

15 октомври 2014 г.

6 ноември 2014 г.

19 ноември 2014 г.

4 декември 2014 г.

17 декември 2014 г.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2014 г.

20 март 2014 г.

18 юни 2014 г.

18 септември 2014 г.

18 декември 2014 г.

Пресконференции през 2014 г.

9 януари 2014 г.

6 февруари 2014 г.

6 март 2014 г.

3 април 2014 г.

8 май 2014 г. (Белгия)

5 юни 2014 г.

3 юли 2014 г.

7 август 2014 г.

4 септември 2014 г.

2 октомври 2014 г. (Италия)

6 ноември 2014 г.

4 декември 2014 г.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2015 г.

8 януари 2015 г.

21 януари 2015 г.

5 февруари 2015 г.

18 февруари 2015 г.

5 март 2015 г.

18 март 2015 г.

2 април 2015 г.

15 април 2015 г.

7 май 2015 г. (Кипър)

20 май 2015 г.

3 юни 2015 г.

17 юни 2015 г.

2 юли 2015 г.

15-16 юли 2015 г.

6 август 2015 г.

3 септември 2015 г.

16 септември 2015 г.

8 октомври 2015 г. (Малта)

21 октомври 2015 г.

5 ноември 2015 г.

18 ноември 2015 г.

3 декември 2015 г.

16 декември 2015 г.

7 януари 2016 г.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2015 г.

19 март 2015 г.

18 юни 2015 г.

17 септември 2015 г.

17 декември 2015 г.

Пресконференции през 2015 г.

8 януари 2015 г.

5 февруари 2015 г.

5 март 2015 г.

2 април 2015 г.

7 май 2015 г. (Кипър)

3 юни 2015 г.

2 юли 2015 г.

6 август 2015 г.

3 септември 2015 г.

8 октомври 2015 г. (Малта)

5 ноември 2015 г.

3 декември 2015 г.

7 януари 2016 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите