Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA
The information published on this page is outdated.

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2014 a 2015

17. května 2013

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla, že v roce 2014 a 2015 se budou její zasedání konat, jako doposud, zpravidla dvakrát měsíčně. Stejně jako v předchozích letech se počítá s výjimkami ve zvláštních případech souvisejících se státními svátky a z důvodu zajištění efektivní návaznosti jednotlivých zasedání, kdy se zasedání Rady guvernérů a Generální rady konají ve stejný týden jako zasedání Generální rady Evropské rady pro systémová rizika.

Rada guvernérů bude nadále hodnotit přístup měnové politiky pro eurozónu zpravidla pouze na prvním zasedání v měsíci, které se koná ve čtvrtek. Rozhodnutí o základních úrokových sazbách ECB budou tedy běžně přijímána v průběhu tohoto zasedání. Proběhne-li v daném měsíci také druhé zasedání, které začne ve středu odpoledne a může pokračovat ve čtvrtek dopoledne, bude se podle programu jednání Rada guvernérů zabývat záležitostmi souvisejícími s ostatními úkoly a povinnostmi ECB a Eurosystému. Je zřejmé, že pokud to bude nezbytné, může Rada guvernérů hodnotit přístup měnové politiky a rozhodnout o změně úrokových sazeb ECB kdykoli, bez ohledu na předem naplánovaná zasedání.

Harmonogram zasedání Rady guvernérů v roce 2014 a 2015 bere rovněž v úvahu, že udržovací období pro povinné minimální rezervy budou začínat v den vypořádání hlavní refinanční operace po zasedání Rady guvernérů, na kterém se podle harmonogramu bude provádět měsíční hodnocení přístupu měnové politiky.

V roce 2014 i 2015 se v souladu se zavedenou praxí budou dvě zasedání Rady guvernérů konat mimo Frankfurt. První z těchto zasedání v roce 2014 bude 8. května pořádat Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, druhé pak 2. října Banca d’Italia. V roce 2015 bude první zasedání mimo Frankfurt pořádat 7. května Central Bank of Cyprus, druhé pak 8. října Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta.

Současná praxe konání čtvrtletních zasedání Generální rady ECB bude zachována. Tato zasedání se konají zpravidla ve čtvrtek, po druhém zasedání Rady guvernérů v měsíci.

ECB bude nadále pořádat pravidelné tiskové konference vždy po prvním zasedání Rady guvernérů v měsíci.

Zasedání Rady guvernérů ECB v roce 2014

9. ledna 2014

22. ledna 2014

6. února 2014

19. února 2014

6. března 2014

19. března 2014

3. dubna 2014

16. dubna 2014

8. května 2014 (Belgie)

21. května 2014

5. června 2014

17. června 2014

3. července 2014

16.–17. července 2014

7. srpna 2014

4. září 2014

17. září 2014

2. října 2014 (Itálie)

15. října 2014

6. listopadu 2014

19. listopadu 2014

4. prosince 2014

17. prosince 2014

Zasedání Generální rady ECB v roce 2014

20. března 2014

18. června 2014

18. září 2014

18. prosince 2014

Tiskové konference v roce 2014

9. ledna 2014

6. února 2014

6. března 2014

3. dubna 2014

8. května 2014 (Belgie)

5. června 2014

3. července 2014

7. srpna 2014

4. září 2014

2. října 2014 (Itálie)

6. listopadu 2014

4. prosince 2014

Zasedání Rady guvernérů ECB v roce 2015

8. ledna 2015

21. ledna 2015

5. února 2015

18. února 2015

5. března 2015

18. března 2015

2. dubna 2015

15. dubna 2015

7. května 2015 (Kypr)

20. května 2015

3. června 2015

17. června 2015

2. července 2015

15.–16. července 2015

6. srpna 2015

3. září 2015

16. září 2015

8. října 2015 (Malta)

21. října 2015

5. listopadu 2015

18. listopadu 2015

3. prosince 2015

16. prosince 2015

7. ledna 2016

Zasedání Generální rady ECB v roce 2015

19. března 2015

18. června 2015

17. září 2015

17. prosince 2015

Tiskové konference v roce 2015

8. ledna 2015

5. února 2015

5. března 2015

2. dubna 2015

7. května 2015 (Kypr)

3. června 2015

2. července 2015

6. srpna 2015

3. září 2015

8. října 2015 (Malta)

5. listopadu 2015

3. prosince 2015

7. ledna 2016

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média