Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE
The information published on this page is outdated.

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden och efterföljande presskonferenser under 2014 och 2015

17 maj 2013

ECB-rådet har beslutat att även under 2014 och 2015 normalt sammanträda två gånger i månaden. Som tidigare år görs undantag från den regeln vid speciella helgdagar och för att säkerställa en effektiv mötesordning när ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden sker samma vecka som styrelsen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB) sammanträder.

I regel fortsätter ECB-rådet att bedöma den penningpolitiska inriktningen för euroområdet vid månadens första sammanträde, som hålls på en torsdag. Besluten om ECB:s styrränta fattas således vanligtvis vid det sammanträdet. När ECB-rådet sammanträder en andra gång i månaden behandlas frågor relaterade till ECB:s och Eurosystemets andra uppgifter och ansvarsområden, beroende på dagordningen. Detta möte börjar på en onsdag eftermiddag och kan fortsätta på torsdag förmiddag. Om så behövs kan ECB-rådet fastställa den penningpolitiska inriktningen och besluta att ändra styrräntorna vid andra tillfällen, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden.

ECB-rådets sammanträdesprogram för 2014 och 2015 tar också hänsyn till att uppfyllandeperioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för refinansieringstransaktionerna efter det sammanträde vid vilket ECB-rådet fattar beslut om penningpolitiken.

Enligt praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt både 2014 och 2015. Det första 2014 kommer att hållas på Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique den 8 maj och det andra på Banca d’Italia den 2 oktober. Det första externa sammanträdet 2015 kommer att hållas på Central Bank of Cyprus den 7 maj och det andra på Central Bank of Malta den 8 oktober.

ECB:s allmänna råd sammanträder även fortsättningsvis varje kvartal. Dessa sammanträden kommer normalt att hållas på en torsdag, efter ECB-rådets andra sammanträde den månaden.

ECB kommer att fortsätta att hålla en presskonferens efter ECB-rådets första sammanträde varje månad.

ECB-rådets sammanträden 2014

9 januari 2014

22 januari 2014

6 februari 2014

19 februari 2014

6 mars 2014

19 mars 2014

3 april 2014

16 april 2014

8 maj 2014 (Belgien)

21 maj 2014

5 juni 2014

17 juni 2014

3 juli 2014

16-17 juli 2014

7 augusti 2014

4 september 2014

17 september 2014

2 oktober 2014 (Italien)

15 oktober 2014

6 november 2014

19 november 2014

4 december 2014

17 december 2014

Allmänna rådets sammanträden 2014

20 mars 2014

18 juni 2014

18 september 2014

18 december 2014

Presskonferenser 2014

9 januari 2014

6 februari 2014

6 mars 2014

3 april 2014

8 maj 2014 (Belgien)

5 juni 2014

3 juli 2014

7 augusti 2014

4 september 2014

2 oktober 2014 (Italien)

6 november 2014

4 december 2014

ECB-rådets sammanträden 2015

8 januari 2015

21 januari 2015

5 februari 2015

18 februari 2015

5 mars 2015

18 mars 2015

2 april 2015

15 april 2015

7 maj 2015 (Cypern)

20 maj 2015

3 juni 2015

17 juni 2015

2 juli 2015

15-16 juli 2015

6 augusti 2015

3 september 2015

16 september 2015

8 oktober 2015 (Malta)

21 oktober 2015

5 november 2015

18 november 2015

3 december 2015

16 december 2015

7 januari 2016

Allmänna rådets sammanträden 2015

19 mars 2015

18 juni 2015

17 september 2015

17 december 2015

Presskonferenser 2015

8 januari 2015

5 februari 2015

5 mars 2015

2 april 2015

7 maj 2015 (Cypern)

3 juni 2015

2 juli 2015

6 augusti 2015

3 september 2015

8 oktober 2015 (Malta)

5 november 2015

3 december 2015

7 januari 2016

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media