Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST
The information published on this page is outdated.

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letih 2014 in 2015

17. maj 2013

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sklenil, da se bo v letih 2014 in 2015 praviloma še naprej sestajal dvakrat mesečno. Enako kot v prejšnjih letih so predvidene nekatere izjeme od tega pravila, da bi bilo mogoče upoštevati razporeditev praznikov in zagotoviti učinkovito zaporedje sej, kadar seja Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB poteka v istem tednu kot seja splošnega odbora Evropskega odbora za sistemska tveganja.

Naravnanost denarne politike za euroobmočje bo Svet ECB praviloma še naprej obravnaval na prvi mesečni seji, ki bo potekala ob četrtkih. V skladu s tem bo o ključnih obrestnih merah ECB navadno odločal na tej seji. Kadar bo imel v mesecu še drugo sejo, se bo ta začela v sredo popoldne in po potrebi nadaljevala v četrtek dopoldne, odvisno od dnevnega reda, na njej pa bo obravnaval vprašanja, ki so povezana z drugimi nalogami in pristojnostmi ECB in Eurosistema. Seveda lahko Svet ECB po potrebi kadarkoli oceni naravnanost denarne politike in spremeni ključne obrestne mere ECB, ne glede na predhodno napovedane seje.

Koledar sej Sveta ECB za leti 2014 in 2015 upošteva tudi dejstvo, da se bodo obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv začenjala na dan poravnave operacije glavnega refinanciranja, ki sledi seji Sveta ECB, na kateri je predvidena mesečna ocena naravnanosti denarne politike.

V skladu z ustaljeno prakso dve seji Sveta ECB tudi v letih 2014 in 2015 ne bosta potekali v Frankfurtu. Leta 2014 bo prvo takšno sejo, ki bo 8. maja, gostila Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, drugo, 2. oktobra, pa Banca d’Italia. Leta 2015 bo prvo zunanjo sejo, ki bo 7. maja, gostila Central Bank of Cyprus, drugo, 8. oktobra, pa Central Bank of Malta.

Razširjeni svet ECB se bo še naprej sestajal četrtletno. Seje bodo praviloma potekale v četrtek po drugi mesečni seji Sveta ECB.

Po prvi mesečni seji Sveta ECB bo ECB še naprej pripravljala redne tiskovne konference.

Seje Sveta ECB v letu 2014

9. januar 2014

22. januar 2014

6. februar 2014

19. februar 2014

6. marec 2014

19. marec 2014

3. april 2014

16. april 2014

8. maj 2014 (Belgija)

21. maj 2014

5. junij 2014

17. junij 2014

3. julij 2014

16.–17. julij 2014

7. avgust 2014

4. september 2014

17. september 2014

2. oktober 2014 (Italija)

15. oktober 2014

6. november 2014

19. november 2014

4. december 2014

17. december 2014

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2014

20. marec 2014

18. junij 2014

18. september 2014

18. december 2014

Tiskovne konference v letu 2014

9. januar 2014

6. februar 2014

6. marec 2014

3. april 2014

8. maj 2014 (Belgija)

5. junij 2014

3. julij 2014

7. avgust 2014

4. september 2014

2. oktober 2014 (Italija)

6. november 2014

4. december 2014

Seje Sveta ECB v letu 2015

8. januar 2015

21. januar 2015

5. februar 2015

18. februar 2015

5. marec 2015

18. marec 2015

2. april 2015

15. april 2015

7. maj 2015 (Ciper)

20. maj 2015

3. junij 2015

17. junij 2015

2. julij 2015

15.–16. julij 2015

6. avgust 2015

3. september 2015

16. september 2015

8. oktober 2015 (Malta)

21. oktober 2015

5. november 2015

18. november 2015

3. december 2015

16. december 2015

7. januar 2016

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2015

19. marec 2015

18. junij 2015

17. september 2015

17. december 2015

Tiskovne konference v letu 2015

8. januar 2015

5. februar 2015

5. marec 2015

2. april 2015

7. maj 2015 (Ciper)

3. junij 2015

2. julij 2015

6. avgust 2015

3. september 2015

8. oktober 2015 (Malta)

5. november 2015

3. december 2015

7. januar 2016

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije